Menu

  1. PL
  2. Logo Biblioteka Politechniki Lubelskiej
  3. BC
  4. BP
BIBLIOTEKA
Politechniki Lubelskiej
InfonaNet
Wyszukiwarka czasopism

Wyszukiwarka InfonaNet ułatwia odnalezienie czasopisma w bazie.

Dostarcza nam informacji o czasopismach polskich i zagranicznych w wersji elektronicznej i drukowanej.

Czasopisma w wersji elektronicznej odsyłają do pełnych tekstów, abstraktów lub do spisów treści.

Czasopisma w wersji drukowanej udostępniane są w Bibliotekach Wydziałowych PL.

Prenumerowane czasopisma elektroniczne są dostępne dla pracowników i studentów PL również spoza sieci uczelnianej. Aby uzyskać połączenie należy się zalogować.

Czytaj więcej...

Tytuł
  • Język:
  • Lokalizacja:
  • Bazy:
  • Dostęp:
  • A-Z:
# ISSN Tytuł czasopisma Dostęp
1 0208-6018 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. WZiPT D
2 2082-7040 Adwokat Rodzinny : miesięcznik tworzony przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Informacji i Doradztwa Prawnego w Warszawie / Instytut Europejski, [Fundacja Państwo Obywatelskie]. WZiPT D
3 2080-072X Aktualności BHP. WZiPT D
4 Analiza i Ocena Sytuacji na Rynku Pracy w Województwie Lubelskim w ... Roku / Wydział Informacji i Analiz. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. WZiPT D P
5 1230-0969 Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej : miesięcznik Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej. WZiPT D
6 0004-0746 Archiwum Elektrotechniki / Polska Akademia Nauk. Zakład Badania Drgań, Polska Akademia Nauk. Zakład Elektroniki. WM WZiPT D
7 0867-2121 Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej / Polska Akademia Nauk. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. WM WZiPT D
8 1230-4700 Atest : ochrona pracy : czasopismo Naczelnej Organizacji Technicznej i Państwowej Inspekcji Pracy. WM WZiPT WIŚ D S
9 1230-1868 Badania Operacyjne i Decyzje / [Tadeusz Galanc, red. nacz.]. WZiPT D S
10 0137-5520 Bank i Kredyt / L. Laskowski, red. nacz. WZiPT D P
11 1644-9398 Barometr Regionalny : kwartalnik społeczno-gospodarczy : magazyn naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. Centrum Badawczo-Szkoleniowe. WZiPT D
12 0137-7043 Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka : miesięcznik Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. WZiPT D A
13 0239-622X Bibliografia Gospodarki i Inżynierii Wodnej : Polska / Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej IMGW. OUZ WZiPT OINT D
14 0239-7048 Bibliografia Pedagogiki Szkoły Wyższej za rok... / Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki ; Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego ; Józef Zalewski. OUZ WZiPT D
15 1733-2508 Biuletyn Europejski / pod red. Bogumiły Muchy-Leszko. WZiPT D
16 1640-5943 Biuletyn Informacyjny ZUS / Zakład Ubezpieczeń Społecznych. WZiPT D
17 1898-0244 Biuletyn Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. WZiPT D
18 1641-5566 Boss Gospodarka : tygodnik ekonomiczny. WZiPT D
19 1896-4826 Brief : pierwszy magazyn marketingu i sprzedaży. WZiPT D
20 1733-1161 Brief do Sukcesu : magazyn marketingu i sprzedaży. WZiPT D
21 0867-1389 Businessman : magazine / [Marek Michalski, red. nacz.]. WZiPT D
22 1898-3162 Businessman.pl : magazyn. WZiPT D S
23 0009-2223 Chemia Analityczna : organ NOT i Komisji Analitycznej Komitetu Nauk Chemicznych PAN. WZiPT D
24 0009-2886 Chemik : organ Centralnego Zarządu Przemysłu Chemicznego w Polsce. WZiPT WIŚ D
25 2081-3112 Coaching : twój rozwój - sukces - szczęście / [red. nacz. Michał Wójcik]. WZiPT D S
26 1640-0909 Detal Dzisiaj : dwutygodnik detalistów FMCG : [niezależny dwutygodnik detalistów towarów powszechnego użytku (FMCG)]. WZiPT D
27 2449-7053 Dotacje i Fundusze : pozyskiwanie, zarządzanie i rozliczanie w praktyce. WZiPT D
28 1895-6742 Dziennik : Polska, Europa, świat : gazeta codzienna. WZiPT D
29 1731-6758 E-mentor : dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie : wersja drukowana internetowego czasopisma e-mentor.edu.pl. WZiPT D
30 2080-511X Ecomanager : przemysł, biznes, środowisko. WZiPT D P
31 0239-6858 Edukacja : studia, badania, innowacje / Instytut Badań Pedagogicznych. WZiPT D
32 0860-3839 Edukacja Filozoficzna / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych. WZiPT D
33 1230-462X Ekologia i Technika. WZiPT WIŚ D
34 2080-9646 Ekonomia i Zarządzanie : kwartalnik Wydziału Zarządzania = Economy and Management : quarterly journal of the faculty of management. WZiPT D
35 0013-3043 Ekonomika i Organizacja Pracy : organ Głównego Instytutu Pracy. WZiPT D
36 0860-6846 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa : czasopismo poświęcone teorii i praktyce ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa / [red. Henryk Król]. WBiA WZiPT D
37 0013-3205 Ekonomista : kwartalnik poświęcony nauce i potrzebom życia. WZiPT D
38 1230-9850 Ekspert : rachunkowość i finanse / Centrum Kreowania Liderów. WZiPT D
39 0137-4990 Ergonomia / Polska Akademia Nauk. Komitet Ergonomii, Komisja Ergonomiczna O/ PAN w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne. WZiPT D
40 1897-0362 Euroekspert : dotacje, prawo, edukacja, Polska w UE, ekologia, rynek i finanse. WZiPT D
41 1641-0343 Eurologistics : logistyka w teorii i w praktyce. WBiA WZiPT D
42 1732-0739 Facility Manager : finanse, eksploatacja, prawo, technologie : nowoczesne projektowanie, budowanie i zarządzanie budynkami i nieruchomościami / [red. nacz. Bartłomiej Pawluk]. WZiPT D
43 2449-9307 Finanse + Controlling. WZiPT D
44 2083-0750 Finanse Osobiste : kwartalnik PGDF : [kwartalnik Polskiej Grupy Doradców Finansowych]. WZiPT D
45 1732-0704 Finanse, Bankowość, Rachunkowość / [Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego]. WZiPT D
46 Fiskus - Biuletyn Porad Prawnych. WZiPT WZiPT-M D
47 0867-3748 Fiskus : doradca finansowy : dwutygodnik ludzi interesu. WZiPT D
48 0867-3748 Fiskus : porady prawno-podatkowe. WZiPT D
49 1733-7291 Forbes : profit. WZiPT D
50 0860-7613 Gazeta Bankowa. WZiPT D
51 1506-6282 Gazeta Drzewna : polski Holz - Zentralblatt : technika, produkcja, handel : [branżowe czasopismo fachowe dla przemysłu drzewnego i rzemiosła]. WZiPT D
52 2082-2952 Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. WZiPT D
53 1233-4634 Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i wyjaśnieniach. WZiPT D
54 1231-2037 Gospodarka Materiałowa & Logistyka. WM WZiPT D A S
55 1230-9664 Handel / [red. nacz. Jürgen Wolfskeil]. WZiPT D
56 1730-3591 Harvard Business Review Polska : siła nowych idei / [red. nacz Witold Jankowski]. WZiPT D
57 2083-5248 Horyzonty Psychologii = The Horizons of Psychology / Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. WZiPT D
58 1643-7446 Humanizacja Pracy / Fundacja - Humanizacja Pracy, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. WZiPT D
59 0137-3013 Humanizacja Pracy / Instytut Organizacji i Kierowania. WZiPT D
60 1640-6737 Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej, IPiSS Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. WZiPT D
61 1896-6233 Infrastruktura : ludzie, innowacje, technologie. WZiPT D
62 2450-1859 Inżynieria Budownictwa Obiektów Antropogeniczych / [Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego ; red. nacz. Adam Baryłka]. WZiPT D
63 0368-0827 Inżynieria i Aparatura Chemiczna : czasopismo naukowo-techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. WM WZiPT D
64 1426-1723 IP Inżynieria Powierzchni / [Instytut Mechaniki Precyzyjnej]. WM WZiPT D
65 1897-0532 Journal of Modern Technologies in Transport / Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie. WZiPT D
66 0023-5172 Kultura i Społeczeństwo / Zakład Socjologii i Historii Kultury Polskiej Akademii Nauk. WZiPT D S
67 0023-589X Kwartalnik Historii Nauki i Techniki / Polska Akademia Nauk. Komitet Historii Nauki. WZiPT OINT D
68 0023-5938 Kwartalnik Pedagogiczny / [red. nacz. Bogdan Suchodolski]. WZiPT D S
69 1231-5478 Logistyka : MT magazynowanie, transport, automatyczna identyfikacja / [Instytut Gospodarki Magazynowej]. WM WZiPT D S
70 1509-3719 Logistyka a Jakość. WZiPT D
71 2083-6422 Logistyka Odzysku / [red. nacz. Katarzyna Michniewska]. WZiPT D
72 2082-5935 Logistyka Produkcji : zarządzanie, technologia, opakowania, maszyny i urządzenia / [red. nacz. Adam Błuś]. WZiPT D
73 1734-6622 Logistyka w Polsce : raport / [Instytut Logistyki i Magazynowania]. OUZ WZiPT D
74 2080-5942 Lubelski Barometr Gospodarczy : raporty / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. WZiPT D
75 1426-0204 Manager : pismo szefów i kadry zarządzającej. WZiPT D
76 1733-4292 Manager Magazin : edycja polska. WZiPT D
77 1231-7853 Marketing i Rynek. WZiPT D A S
78 1425-5588 Marketing Serwis : miesięcznik praktyki marketingowej. WZiPT D
79 1425-8315 Marketing w Praktyce : metody, techniki, organizacja. WZiPT D
80 1689-4774 Mazowsze Studia Regionalne / Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ; [red. nacz. Zbigniew Strzelecki]. WZiPT D
81 1507-174X Media i Marketing Polska / red. nacz. Piotr Pokrzywa. WZiPT OINT D
82 1640-9353 Meritum : przegląd konsultingowy. WZiPT D
83 Metody i Techniki Zarządzania w Inżynierii Produkcji : zbiór prac / Akademia Techniczno-Humanistyczna. Katedra Inżynierii Produkcji. WZiPT D
84 0867-5007 Metody Komputerowe w Inżynierii Lądowej / Politechnika Warszawska. Wydział Inżynierii Lądowej. Ośrodek Metod Komputerowych. WZiPT D
85 0860-8229 Metrologia i Systemy Pomiarowe / [Polska Akademia Nauk Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej]. WM WZiPT D P
86 1898-732X Młody Biznes : magazyn Polski Przedsiębiorczej / [red. nacz. Justyna Gaj]. WZiPT D
87 Modelarz : dodatek do miesięcznika "Elpeżetowiec" / [Zarząd Główny LPŻ]. WZiPT D
88 1507-3955 Modern Marketing : magazyn marketingu interaktywnego. WZiPT D
89 1428-5096 Monografie i Analizy / Academia Scientiarum Technicarum Lublinensis. Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki. Katedra Nauk Ekonomicznych. WZiPT D
90 2080-1092 Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; red. nacz. Stanisław Miklaszewski]. WZiPT D
91 0028-1271 Nauka Polska : [czasopismo poświęcone zagadnieniom rozwoju nauki w Polsce] / Polska Akademia Nauk. WZiPT-M D
92 2080-5985 Nauki Inżynierskie i Technologie / red. nauk. Elżbieta Kociołek-Balawejder ; [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu]. WZiPT D
93 0867-8405 Nowa Europa : dziennik niezależny. WZiPT D
94 0029-537X Nowa Szkoła / [Ministerstwo Oświaty]. WZiPT D
95 2084-1108 Nowe Horyzonty Edukacji : NHE : nowoczesna edukacja, technologie, innowacje. WZiPT D
96 0137-8562 Nowe Książki : przegląd nowości wydawniczych / [Polskie Towarzystwo Wydawców Książek]. WZiPT-M OINT D S
97 0029-5922 Nukleonika / Polska Akademia Nauk. Komitet do Spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej. WZiPT-M D
98 0137-3714 Ochrona Powietrza : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego : kwartalnik poświęcony zagadnieniom higieny powietrza atmosferycznego i techniki pyłowej. WZiPT-M WIŚ D
99 1230-7408 Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów : dwumiesięcznik poświęcony zagadnieniom ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. WZiPT WIŚ D S
100 0029-8220 Ochrona Pracy : bezpieczeństwo i higiena pracy : organ Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. WM WZiPT D