Menu

  1. PL
  2. Logo Biblioteka Politechniki Lubelskiej
  3. BC
  4. BP
BIBLIOTEKA
Politechniki Lubelskiej
InfonaNet
Wyszukiwarka czasopism

Wyszukiwarka InfonaNet ułatwia odnalezienie czasopisma w bazie.

Dostarcza nam informacji o czasopismach polskich i zagranicznych w wersji elektronicznej i drukowanej.

Czasopisma w wersji elektronicznej odsyłają do pełnych tekstów, abstraktów lub do spisów treści.

Czasopisma w wersji drukowanej udostępniane są w Bibliotekach Wydziałowych PL.

Prenumerowane czasopisma elektroniczne są dostępne dla pracowników i studentów PL również spoza sieci uczelnianej. Aby uzyskać połączenie należy się zalogować.

Czytaj więcej...

Tytuł
  • Język:
  • Lokalizacja:
  • Bazy:
  • Dostęp:
  • A-Z:
# ISSN Tytuł czasopisma Dostęp
1 1232-8839 Aeroplan : ilustrowany magazyn lotniczy. WM D
2 1898-763X Aktualne Problemy Biomechaniki : zeszyty naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Zakładu Mechaniki Ogólnej i Biomechaniki / Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Zakład Mechaniki Ogólnej i Biomechaniki. WM D
3 0004-0738 Archiwum Budowy Maszyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. WM D
4 0004-0754 Archiwum Górnictwa / Polska Akademia Nauk.Komitet Górnictwa. WM D
5 0004-0770 Archiwum Hutnictwa / Polska Akademia Nauk. Komitet Hutnictwa. WM D
6 1234-754X Archiwum Motoryzacji. WM D
7 0138-032X Archiwum Nauki o Materiałach / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauki o Materiałach. WM D
8 1233-9709 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji : prace z zakresu teorii i techniki wytwarzania maszyn / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu. WM D
9 0208-418X Archiwum Termodynamiki / Polska Akademia Nauk. Komitet Termodynamiki i Spalania. WM D
10 1230-4700 Atest : ochrona pracy : czasopismo Naczelnej Organizacji Technicznej i Państwowej Inspekcji Pracy. WM WZiPT WIŚ D S
11 1234-480X Auto Expert : technika, warsztat, handel. WM D
12 1643-4862 Auto Moto : miesięcznik zmotoryzowanych. WM D
13 1231-0131 Auto Moto Serwis : [miesięcznik dla profesjonalistów] / red. nacz. Jerzy Borkowski. WM D S
14 1426-6385 Auto Motor i Sport. WM OINT D S
15 0239-6440 Auto Technika Motoryzacyjna : organ Sekcji Samochodowej SIMP. WM D
16 1640-3924 AutoElektro : miesięcznik dla warsztatów branży samochodowej. WM D S
17 1897-3280 Autonaprawa : miesięcznik warsztatowy. WM D
18 1643-4714 Bezpieczeństwo i Higiena Żywności : dwumiesięcznik. WM D
19 1230-1620 Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego : BRD / Instytut Transportu Samochodowego . [Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego]. WM D
20 0860-8695 Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Lubelskiej w Roku... / Politechnika Lubelska. Biblioteka Główna. WBiA WM D
21 0208-9327 Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Wrocławskiej za Lata... / Barbara Makarska-Deszcz, Zofia Pilak ; [Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej]. WM D
22 0209-2220 Biuletyn Informacyjny Przemysłu Łożyskowego / Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Łożysk Tocznych. Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej. WM D
23 0366-0699 Biuletyn Instytutu Spawalnictwa oraz Biuletyn Informacyjny Branżowego Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej. WM D
24 0867-583X Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. WM D
25 0006-4025 Biuletyn Statystyczny / Główny Urząd Statystyczny. WM D
26 0366-4988 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. WM D
27 1234-5865 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. WM D
28 0867-4582 CAD Forum : magazyn użytkowników systemów CAD. WM D
29 1230-6649 CADCAM Forum : magazyn użytkowników systemów CAD/CAM. WM D
30 1734-0527 Ciężarówki i Autobusy : testy, technika, trendy. WM D
31 0011-4561 Czasopismo Techniczne : organ Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie i Krakowskiego Towarzystwa Technicznego / red. odp. Karol Skibiński. WBiA WM WIŚ D P
32 1897-6328 Czasopismo Techniczne. M, Mechanika / [Wydaw. Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki]. WM D P
33 1641-6414 Diagnostyka : diagnoza, geneza, prognoza - podstawa każdej decyzji / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej. WM D
34 0137-3781 Dozór Techniczny : biuletyn informacyjny Dozoru Technicznego : pismo Dozorów Technicznych podległych Ministerstwom: Górnictwa i Energetyki, Komunikacji, Obrony Narodowej oraz Żeglugi poświęcone problemom naukowym, technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym dozoru technicznego. WM D
35 0209-1763 Dozór Techniczny : pismo Dozorów Technicznych podległych Ministerstwom: Górnictwa i Energetyki, Obrony Narodowej i Gospodarki Morskiej, poświęcone problemom naukowym, technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym dozoru technicznego. WM D
36 1507-2711 Eksploatacja i Niezawodność : biuletyn informacyjny / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Instytut Zastosowań Techniki w Lublinie. WM D
37 1230-3526 Elektronika Praktyczna : miesięcznik polsko - francuski dla hobbistów i profesjonalistów. WEiI WM D S
38 1233-0930 Forum Akademickie. WBiA WM OINT D P
39 0016-5395 Gazeta Cukrownicza : tygodnik poświęcony sprawom przemysłu cukrowniczego i pokrewnej gałęzi rolnictwa. WM D P
40 0138-0990 Górnictwo : kwartalnik / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. WM D
41 1231-2037 Gospodarka Materiałowa & Logistyka. WM WZiPT D A S
42 0367-4916 Gospodarka Mięsna. WM D P
43 1505-3954 HIP Hydraulika i Pneumatyka : dwumiesięcznik naukowo-techniczny : elementy i układy płynowe : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. WM D
44 0018-8077 Hutnik : miesięcznik Związku Polskich Hut Żelaznych. WM D
45 1230-3534 Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. WM D P
46 1429-7248 Inżynieria Biomateriałów : kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów. WM WIŚ D P A
47 0368-0827 Inżynieria i Aparatura Chemiczna : czasopismo naukowo-techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. WM WZiPT D
48 1426-708X Inżynieria Maszyn / red. nacz. Jerzy Jędrzejewski. WM D
49 0208-6247 Inżynieria Materiałowa : IM : organ Naczelnej Organizacji Technicznej. WM D
50 2084-9494 Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego : IPS : kwartalnik naukowo-techniczny / Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej. WM D
51 1426-1723 IP Inżynieria Powierzchni / [Instytut Mechaniki Precyzyjnej]. WM WZiPT D
52 1896-8856 Journal of Aeronautica Integra. WM D P
53 2300-3596 Journal of Mechanical and Transport Engineering. WM D
54 1641-8611 Kompozyty / Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych. WM D
55 1426-5788 Komunikacja Publiczna : Katowice, Bobrowniki, Będzin [...] / [Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego]. WM D
56 1231-5478 Logistyka : MT magazynowanie, transport, automatyczna identyfikacja / [Instytut Gospodarki Magazynowej]. WM WZiPT D S
57 1734-2015 Logistyka i Transport : zeszyty naukowe / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. WM D
58 1732-5323 Lotnictwo : magazyn miłośników lotnictwa. WM D
59 0137-8260 Magazynowanie i Transport Towarów : kwartalnik techniczno-ekonomiczny / [Stanisław Teski red. nacz.]. WM D
60 1505-7038 Maszyny Technologie Materiały : technika zagraniczna. WM D
61 0239-6394 Materiały Pomocnicze i Informacyjne Politechniki Świętokrzyskiej. WBiA WM D
62 1733-1668 Maxi Tuning : miesięcznik tuningowy. WM D
63 0025-6552 Mechanik : miesięcznik poświęcony sprawom techniki : organ Stowarzyszenia Mechaników Polskich w Ameryce. WM WM-M D S
64 0239-5282 Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. WM D
65 0208-7448 Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa : czasopismo naukowo-techniczne : nowoczesne konstrukcje nowe technologie ekonomika wydobycia mechanizacja elektryfikacja elektronika automatyzacja / Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego. WM D
66 0860-8229 Metrologia i Systemy Pomiarowe / [Polska Akademia Nauk Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej]. WEiI WM WZiPT D P
67 1896-771X Modelowanie Inżynierskie / Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. WM D
68 0860-097X Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. WBiA WM WIŚ D
69 1426-2932 Motocykl. WM D
70 1426-2622 Motocykle Katalog. WM D
71 Motocykle Świata : katalog. WM D
72 0580-0447 Motor : tygodnik pracowników transportu samochodowego / [organ Związku Zawodowego Pracowników Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Polskiego Związku Motorowego]. WM D
73 1730-8658 Motrol : motoryzacja i energetyka rolnictwa = motorization and energetics in agriculture / Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN. Oddział w Lublinie, Katedra Pojazdów i Silników Akademii Rolniczej w Lublinie. WM D P
74 0029-179X Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny / Polski Komitet Normalizacyjny. WM OINT D
75 1507-465X Nowoczesny Magazyn : pismo o systemach składowania i magazynowania. WM D
76 1640-5358 Nowości w Światowej Literaturze Górniczej : mechanizacja górnictwa, maszyny i urządzenia górnicze / Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej. WM D
77 1233-0973 Nowy Auto Katalog : modele roku ... . WM D
78 2081-7002 Obróbka Metalu : kwartalnik techniczny / [red. nacz. Jerzy Jeleńkowski]. WM D S
79 0472-4313 Obróbka Plastyczna : zeszyty Instytutu Obróbki Plastycznej. WM D
80 0867-2628 Obróbka Plastyczna Metali / [Instytut Obróbki Plastycznej]. WM D
81 0029-8220 Ochrona Pracy : bezpieczeństwo i higiena pracy : organ Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. WM WZiPT D
82 0473-7733 Ochrona przed Korozją : biuletyn kwartalny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego [et al.]. WM WZiPT-M D P
83 0030-3348 Opakowanie. WM D P
84 0137-8635 Organizacja i Kierownictwo : przegląd czasopism zagranicznych / Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. WM D
85 0860-4673 Organizacja, Metody, Technika : czasopismo poświęcone zagadnieniom pracy administracyjnej / [Zakład Organizacji i Techniki Pracy Biurowej przy Ministerstwie Finansów]. WM D
86 1509-1767 Packaging Polska : magazyn dla przemysłu opakowaniowego, transportu i logistyki. WM D
87 1230-3461 Paliwa Płynne : magazyn rynku paliwowego : handel i rynek, produkcja, technika, prawo i finanse : [biuletyn Polskiej Izby Paliw Płynnych]. WM D
88 1230-2627 Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji. WM D
89 1689-4669 PC World. WM WZiPT WIŚ D S
90 PM Przegląd Mechaniczny : dwutygodnik naukowo-techniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. WM WM-M D S
91 0032-2725 Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe : miesięcznik poświęcony chemii i technologii polimerów / Instytut Tworzyw Sztucznych. WM WM-M WZiPT-M D S
92 1508-7638 Polski Traker : magazyn transportu drogowego i spedycji. WM D
93 Poradnik Diagnosty SKP .... : zbiór aktów prawnych obowiązujących i wymaganych w stacji kontroli pojazdów / Regionalne Centrum Szkolenia Motoryzacji ; Polski Związek Motorowy. Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej w Poznaniu ; [red. Marcin Buczyński]. OUZ WM D
94 1899-4040 Poradnik Motoryzacyjny : kwartalnik dla naprawiających i badających pojazdy / [Polska Izba Sacji Kontroli Pojazdów ; red. nacz. Krzysztof Trzeciak]. WM D S
95 1643-4609 Poradnik Serwisowy : kompendium praktycznej wiedzy warsztatowej . WM D S
96 0373-5982 Postępy Astronautyki : biuletyn naukowy / Polskie Towarzystwo Astronautyczne. WM D
97 0867-793X Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego / Instytut Maszyn Spożywczych ; pod red. Alberta Gromana. WM WZiPT D
98 0137-4478 Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. Sekcja Podstaw Technologii. WM D
99 0137-3846 Powłoki Ochronne : czasopismo Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. WM D
100 Prace IBS PAN / Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych. WM D