Menu

  1. PL
  2. Logo Biblioteka Politechniki Lubelskiej
  3. BC
  4. BP
BIBLIOTEKA
Politechniki Lubelskiej
InfonaNet
Wyszukiwarka czasopism

Wyszukiwarka InfonaNet ułatwia odnalezienie czasopisma w bazie.

Dostarcza nam informacji o czasopismach polskich i zagranicznych w wersji elektronicznej i drukowanej.

Czasopisma w wersji elektronicznej odsyłają do pełnych tekstów, abstraktów lub do spisów treści.

Czasopisma w wersji drukowanej udostępniane są w Bibliotekach Wydziałowych PL.

Prenumerowane czasopisma elektroniczne są dostępne dla pracowników i studentów PL również spoza sieci uczelnianej. Aby uzyskać połączenie należy się zalogować.

Czytaj więcej...

Tytuł
  • Język:
  • Lokalizacja:
  • Bazy:
  • Dostęp:
  • A-Z:
# ISSN Tytuł czasopisma Dostęp
1 2080-7570 Acta Energetica : kwartalnik naukowy elektroenergetyków / [red. nacz. Zbigniew Lubośny]. WM D
2 1232-8839 Aeroplan : ilustrowany magazyn lotniczy. WM D
3 1898-763X Aktualne Problemy Biomechaniki : zeszyty naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Zakładu Mechaniki Ogólnej i Biomechaniki / Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Zakład Mechaniki Ogólnej i Biomechaniki. WM D
4 0004-072X Archiwum Automatyki i Telemechaniki / Polska Akademia Nauk. Zakład Automatyki. WM D
5 0004-0738 Archiwum Budowy Maszyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. WM D
6 0004-0746 Archiwum Elektrotechniki / Polska Akademia Nauk. Zakład Badania Drgań, Polska Akademia Nauk. Zakład Elektroniki. WM WZiPT D
7 0066-684X Archiwum Energetyki / Komitet Energetyki Polskiej Akademii Nauk. WM D P
8 0004-0754 Archiwum Górnictwa / Polska Akademia Nauk.Komitet Górnictwa. WM D
9 0004-0770 Archiwum Hutnictwa / Polska Akademia Nauk. Komitet Hutnictwa. WM D
10 0867-2121 Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej / Polska Akademia Nauk. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. WM WZiPT D
11 1234-754X Archiwum Motoryzacji. WM D
12 0138-032X Archiwum Nauki o Materiałach / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauki o Materiałach. WM D
13 1233-9709 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji : prace z zakresu teorii i techniki wytwarzania maszyn / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu. WM D
14 0208-418X Archiwum Termodynamiki / Polska Akademia Nauk. Komitet Termodynamiki i Spalania. WM D
15 1230-4700 Atest : ochrona pracy : czasopismo Naczelnej Organizacji Technicznej i Państwowej Inspekcji Pracy. WM WZiPT WIŚ D S
16 2084-655X Audio Video. WM D S
17 Audytor Energetyczny [Dokument elektroniczny] : przepisy, metodologia, uprawnienia / [aut. Włodzimierz Berdychowski]. WM D
18 1234-480X Auto Expert : technika, warsztat, handel. WM D
19 1643-4862 Auto Moto : miesięcznik zmotoryzowanych. WM D
20 1231-0131 Auto Moto Serwis : [miesięcznik dla profesjonalistów] / red. nacz. Jerzy Borkowski. WM D S
21 1426-6385 Auto Motor i Sport. WM OINT D S
22 0239-6440 Auto Technika Motoryzacyjna : organ Sekcji Samochodowej SIMP. WM D
23 1640-3924 AutoElektro : miesięcznik dla warsztatów branży samochodowej. WM D S
24 1230-7815 Automatyka Elektroenergetyczna : kwartalnik Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP. WM D
25 1896-6381 Automatyka, Podzespoły, Aplikacje : [technika i rynek automatyki przemysłowej]. WM D
26 1897-3280 Autonaprawa : miesięcznik warsztatowy. WM D
27 1643-4714 Bezpieczeństwo i Higiena Żywności : dwumiesięcznik. WM D
28 1230-1620 Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego : BRD / Instytut Transportu Samochodowego . [Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego]. WM D
29 0860-8695 Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Lubelskiej w Roku... / Politechnika Lubelska. Biblioteka Główna. WBiA WM D
30 0208-9327 Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Wrocławskiej za Lata... / Barbara Makarska-Deszcz, Zofia Pilak ; [Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej]. WM D
31 1507-2398 Biuletyn Branżowy Urzędu Regulacji Energetyki. Energia Elektryczna. WM D P
32 0209-2220 Biuletyn Informacyjny Przemysłu Łożyskowego / Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Łożysk Tocznych. Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej. WM D
33 0366-0699 Biuletyn Instytutu Spawalnictwa oraz Biuletyn Informacyjny Branżowego Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej. WM D
34 0867-583X Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. WM D
35 1427-7662 Biuletyn Miesięczny / Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. WM WIŚ D
36 0006-4025 Biuletyn Statystyczny / Główny Urząd Statystyczny. WM D
37 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki / [Prezes Urzędu Regulacji Energetyki]. WM D
38 0366-4988 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. WM D
39 1234-5865 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. WM D
40 0867-4582 CAD Forum : magazyn użytkowników systemów CAD. WM D
41 1230-6649 CADCAM Forum : magazyn użytkowników systemów CAD/CAM. WM D
42 1734-0527 Ciężarówki i Autobusy : testy, technika, trendy. WM D
43 0011-4561 Czasopismo Techniczne : organ Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie i Krakowskiego Towarzystwa Technicznego / red. odp. Karol Skibiński. WBiA WM WIŚ D P
44 1897-6328 Czasopismo Techniczne. M, Mechanika / [Wydaw. Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki]. WM D P
45 1641-6414 Diagnostyka : diagnoza, geneza, prognoza - podstawa każdej decyzji / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej. WM D
46 1897-6204 Doradca Energetyczny. WM D A S
47 0137-3781 Dozór Techniczny : biuletyn informacyjny Dozoru Technicznego : pismo Dozorów Technicznych podległych Ministerstwom: Górnictwa i Energetyki, Komunikacji, Obrony Narodowej oraz Żeglugi poświęcone problemom naukowym, technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym dozoru technicznego. WM D
48 0209-1763 Dozór Techniczny : pismo Dozorów Technicznych podległych Ministerstwom: Górnictwa i Energetyki, Obrony Narodowej i Gospodarki Morskiej, poświęcone problemom naukowym, technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym dozoru technicznego. WM D
49 1732-4939 Efektywność Wykorzystania Energii w Latach ... / Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarczej, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. WM D
50 1507-2711 Eksploatacja i Niezawodność : biuletyn informacyjny / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Instytut Zastosowań Techniki w Lublinie. WM D
51 1642-8722 Elektro Info. WM D
52 1230-039X Elektroenergetyka : technika, ekonomia, organizacja / Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. WM D
53 2080-8593 Elektroenergetyka : współczesność i rozwój / Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator. WM D P
54 1231-2355 Elektroinstalator : praktyczny miesięcznik dla fachowców : zasilanie, teleelektryka, sterowanie, alarmy. WM D S
55 1428-4030 Elektronik : magazyn elektroniki profesjonalnej. WM D
56 0033-2089 Elektronika : miesięcznik : technologia, materiały, elementy i podzespoły elektroniczne / Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Sekcja Elektroniki i Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich. WM D P
57 1425-1698 Elektronika dla Wszystkich. WM D S
58 1230-3526 Elektronika Praktyczna : miesięcznik polsko - francuski dla hobbistów i profesjonalistów. WM D S
59 0138-0826 Elektronizacja : podzespoły elektroniczne : zastosowania elektroniki / [Stowarzyszenie Elektryków Polskich]. WM D
60 0013-7294 Energetyka : organ Centralnego Zarządu Energetyki : pismo poświęcone zagadnieniom energetyki. WM D A S
61 Energetyka Cieplna w Liczbach / Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. WM D
62 Energetyka Wodna : aktualności, praktyka, prawo, projekty, wiedza, ekologia / Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych ; [red. nacz. Michał Kubecki]. WM D
63 2082-906X Energia dla Przemysłu. WM D S
64 1897-3833 Energia Elektryczna : klient, dystrybucja, przesył : wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej : biuletyn branżowy. WM D
65 2082-5021 Energia Gigawat.info. WM D
66 1898-4347 Energia ze Źródeł Odnawialnych w... R. / Główny Urząd Statystyczny. [Departament Przemysłu]. WM D
67 1426-711X Fakty, Dokumenty / Polskie Sieci Elektroenergetyczne. WM D
68 1233-0930 Forum Akademickie. WBiA WM OINT D P
69 0016-5395 Gazeta Cukrownicza : tygodnik poświęcony sprawom przemysłu cukrowniczego i pokrewnej gałęzi rolnictwa. WM D P
70 1897-1288 GLOBEnergia : odnawialne źródła energii. WM WIŚ D A S
71 0138-0990 Górnictwo : kwartalnik / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. WM D
72 1231-2037 Gospodarka Materiałowa & Logistyka. WM WZiPT D A S
73 0367-4916 Gospodarka Mięsna. WM D P
74 0017-2413 Gospodarka Paliwami i Energią : miesięcznik poświęcony szczególnie energetyce przemysłowej : organ Ministerstwa Górnictwa i Energetyki oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich. WM D
75 1731-7150 Hakin 9 : jak się obronić : magazyn dla osób interesujących się bezpieczeństwem systemów informatycznych. WM D
76 1505-3954 HIP Hydraulika i Pneumatyka : dwumiesięcznik naukowo-techniczny : elementy i układy płynowe : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. WM D
77 0018-8077 Hutnik : miesięcznik Związku Polskich Hut Żelaznych. WM D
78 1230-3534 Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. WM D P
79 1231-5990 Informatyka Stosowana / Politechnika Lubelska. Katedra Informatyki. WM OINT D
80 2083-0157 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska = Informatics Control Measurement i Economy and Environment Protection : organ Fundacji Nauka dla Przemysłu i Środowiska / red. nauk. J. Pisarek. WM WIŚ D
81 2300-1410 Inżynier Medyczny Fizyk : fizyka - inżynieria - elektroradiologia - radiologia / [red. nacz. Grzegorz Pawlicki]. WM D
82 1429-7248 Inżynieria Biomateriałów : kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów. WM WIŚ D P A
83 0368-0827 Inżynieria i Aparatura Chemiczna : czasopismo naukowo-techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. WM WZiPT D
84 1426-708X Inżynieria Maszyn / red. nacz. Jerzy Jędrzejewski. WM D
85 0208-6247 Inżynieria Materiałowa : IM : organ Naczelnej Organizacji Technicznej. WM D
86 2084-9494 Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego : IPS : kwartalnik naukowo-techniczny / Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej. WM D
87 1426-1723 IP Inżynieria Powierzchni / [Instytut Mechaniki Precyzyjnej]. WM WZiPT D
88 1896-8856 Journal of Aeronautica Integra. WM D P
89 2300-3596 Journal of Mechanical and Transport Engineering. WM D
90 1641-8611 Kompozyty / Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych. WM D
91 1426-5788 Komunikacja Publiczna : Katowice, Bobrowniki, Będzin [...] / [Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego]. WM D
92 1231-5478 Logistyka : MT magazynowanie, transport, automatyczna identyfikacja / [Instytut Gospodarki Magazynowej]. WM WZiPT D S
93 1734-2015 Logistyka i Transport : zeszyty naukowe / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. WM D
94 1732-5323 Lotnictwo : magazyn miłośników lotnictwa. WM D
95 2083-070X Magazyn Fotowoltaika : [instalacje, technologie, rynek]. WM WIŚ D
96 0137-8260 Magazynowanie i Transport Towarów : kwartalnik techniczno-ekonomiczny / [Stanisław Teski red. nacz.]. WM D
97 1505-7038 Maszyny Technologie Materiały : technika zagraniczna. WM D
98 0239-6394 Materiały Pomocnicze i Informacyjne Politechniki Świętokrzyskiej. WBiA WM D
99 1733-1668 Maxi Tuning : miesięcznik tuningowy. WM D
100 0025-6552 Mechanik : miesięcznik poświęcony sprawom techniki : organ Stowarzyszenia Mechaników Polskich w Ameryce. WM WM-M D S