Menu

  1. PL
  2. Logo Biblioteka Politechniki Lubelskiej
  3. BC
  4. BP
BIBLIOTEKA
Politechniki Lubelskiej
InfonaNet
Wyszukiwarka czasopism

Wyszukiwarka InfonaNet ułatwia odnalezienie czasopisma w bazie.

Dostarcza nam informacji o czasopismach polskich i zagranicznych w wersji elektronicznej i drukowanej.

Czasopisma w wersji elektronicznej odsyłają do pełnych tekstów, abstraktów lub do spisów treści.

Czasopisma w wersji drukowanej udostępniane są w Bibliotekach Wydziałowych PL.

Prenumerowane czasopisma elektroniczne są dostępne dla pracowników i studentów PL również spoza sieci uczelnianej. Aby uzyskać połączenie należy się zalogować.

Czytaj więcej...

Tytuł
  • Język:
  • Lokalizacja:
  • Bazy:
  • Dostęp:
  • A-Z:
# ISSN Tytuł czasopisma Dostęp
1 2080-7570 Acta Energetica : kwartalnik naukowy elektroenergetyków / [red. nacz. Zbigniew Lubośny]. WEiI D
2 0004-072X Archiwum Automatyki i Telemechaniki / Polska Akademia Nauk. Zakład Automatyki. WEiI D
3 0004-0746 Archiwum Elektrotechniki / Polska Akademia Nauk. Zakład Badania Drgań, Polska Akademia Nauk. Zakład Elektroniki. WEiI WZiPT D
4 0066-684X Archiwum Energetyki / Komitet Energetyki Polskiej Akademii Nauk. WEiI D P
5 0867-2121 Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej / Polska Akademia Nauk. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. WEiI WZiPT D
6 2084-655X Audio Video. WEiI D S
7 Audytor Energetyczny [Dokument elektroniczny] : przepisy, metodologia, uprawnienia / [aut. Włodzimierz Berdychowski]. WEiI D
8 1230-7815 Automatyka Elektroenergetyczna : kwartalnik Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP. WEiI D
9 1896-6381 Automatyka, Podzespoły, Aplikacje : [technika i rynek automatyki przemysłowej]. WEiI D
10 1507-2398 Biuletyn Branżowy Urzędu Regulacji Energetyki. Energia Elektryczna. WEiI D P
11 1427-7662 Biuletyn Miesięczny / Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. WEiI WIŚ D
12 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki / [Prezes Urzędu Regulacji Energetyki]. WEiI D
13 1897-6204 Doradca Energetyczny. WEiI D A S
14 1732-4939 Efektywność Wykorzystania Energii w Latach ... / Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarczej, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. WEiI D
15 1642-8722 Elektro Info. WEiI D
16 1230-039X Elektroenergetyka : technika, ekonomia, organizacja / Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. WEiI D
17 2080-8593 Elektroenergetyka : współczesność i rozwój / Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator. WEiI D P
18 1231-2355 Elektroinstalator : praktyczny miesięcznik dla fachowców : zasilanie, teleelektryka, sterowanie, alarmy. WEiI D S
19 1428-4030 Elektronik : magazyn elektroniki profesjonalnej. WEiI D
20 0033-2089 Elektronika : miesięcznik : technologia, materiały, elementy i podzespoły elektroniczne / Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Sekcja Elektroniki i Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich. WEiI D P
21 1425-1698 Elektronika dla Wszystkich. WEiI D S
22 1230-3526 Elektronika Praktyczna : miesięcznik polsko - francuski dla hobbistów i profesjonalistów. WEiI WM D S
23 0138-0826 Elektronizacja : podzespoły elektroniczne : zastosowania elektroniki / [Stowarzyszenie Elektryków Polskich]. WEiI D
24 0013-7294 Energetyka : organ Centralnego Zarządu Energetyki : pismo poświęcone zagadnieniom energetyki. WEiI D A S
25 Energetyka Cieplna w Liczbach / Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. WEiI D
26 Energetyka Wodna : aktualności, praktyka, prawo, projekty, wiedza, ekologia / Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych ; [red. nacz. Michał Kubecki]. WEiI D
27 2082-906X Energia dla Przemysłu. WEiI D S
28 1897-3833 Energia Elektryczna : klient, dystrybucja, przesył : wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej : biuletyn branżowy. WEiI D
29 2082-5021 Energia Gigawat.info. WEiI D
30 1898-4347 Energia ze Źródeł Odnawialnych w... R. / Główny Urząd Statystyczny. [Departament Przemysłu]. WEiI D
31 1426-711X Fakty, Dokumenty / Polskie Sieci Elektroenergetyczne. WEiI D
32 1897-1288 GLOBEnergia : odnawialne źródła energii. WEiI WIŚ D A S
33 0017-2413 Gospodarka Paliwami i Energią : miesięcznik poświęcony szczególnie energetyce przemysłowej : organ Ministerstwa Górnictwa i Energetyki oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich. WEiI D
34 1731-7150 Hakin 9 : jak się obronić : magazyn dla osób interesujących się bezpieczeństwem systemów informatycznych. WEiI D
35 1231-5990 Informatyka Stosowana / Politechnika Lubelska. Katedra Informatyki. WEiI OINT D
36 2083-0157 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska = Informatics Control Measurement i Economy and Environment Protection : organ Fundacji Nauka dla Przemysłu i Środowiska / red. nauk. J. Pisarek. WEiI WIŚ D
37 2300-1410 Inżynier Medyczny Fizyk : fizyka - inżynieria - elektroradiologia - radiologia / [red. nacz. Grzegorz Pawlicki]. WEiI D
38 2083-070X Magazyn Fotowoltaika : [instalacje, technologie, rynek]. WEiI WIŚ D
39 0860-8229 Metrologia i Systemy Pomiarowe / [Polska Akademia Nauk Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej]. WEiI WM WZiPT D P
40 2353-6535 Modele Inżynierii Teleinformatyki : wybrane zastosowania / Politechnika Koszalińska. WEiI D
41 1732-937X Nowa Elektrotechnika : miesięcznik dla inżynierów elektryków / Instytut Elektrotechniki. WEiI D
42 1899-0886 Nowa Energia : elektroenergetyka, odbiorcy - rynek energii, paliwa dla energetyki, ciepłownictwo, technologie / [red. nacz. Dorota Kubek]. WEiI D
43 2299-1433 Paliwa i Energetyka. WEiI D
44 1427-9126 PAR Pomiary Automatyka Robotyka : miesięcznik naukowo-techniczny / [PIAP Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów]. WEiI D S
45 1429-6675 Polityka Energetyczna / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. WEiI D
46 1730-2420 Polska Energetyka Słoneczna : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej / [red. nacz. Dorota Chwieduk]. WEiI D
47 1689-5304 Polska Energia : magazyn Grupy Tauron. WEiI D
48 0032-4140 Pomiary Automatyka Kontrola : miesięcznik naukowo-techniczny Naczelnej Organizacji Technicznej. WEiI D S
49 0032-6216 Prace Instytutu Elektrotechniki / Ministerstwo Przemysłu Maszynowego. WEiI D
50 Prace Instytutu Nafty i Gazu. WEiI WM WZiPT WIŚ D
51 0238-9843 Prace Instytutu Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej. Seria B / Politechnika Lubelska. WBiA WEiI WZiPT OINT D
52 0239-5347 Prace Instytutu Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej. Seria C / Politechnika Lubelska. WBiA WEiI WZiPT OINT D
53 0324-976X Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Monografie. WEiI D
54 0084-2826 Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. WEiI D
55 Prace Naukowe Instytutu Informatyki Politechniki Wrocławskiej. Bazy Danych. WEiI D
56 Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Monografie. WEiI D
57 1733-0696 Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Monografie. WEiI D
58 1733-0718 Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Studia i Materiały. WEiI D
59 0324-945X Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Monografie. WEiI D
60 0324-9328 Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Monografie. WEiI D
61 0137-6284 Prace Naukowe Instytutu Układów Elektromaszynowych Politechniki Wrocławskiej. Monografie. WEiI D
62 0084-294X Prace Naukowe Instytutu Układów Elektromaszynowych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. WEiI D
63 0860-8180 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Elektryka. WBiA WEiI WZiPT OINT D
64 1897-8827 Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka. WEiI D
65 0137-2343 Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska. WEiI D
66 0137-2319 Prace Naukowe. Elektryka / Politechnika Warszawska. WEiI D
67 1234-4338 Prace Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Warszawska. WEiI WIŚ D
68 0860-858X Prace Naukowe. Konferencje / Politechnika Warszawska. WEiI D
69 Prace Seminaryjne Instytutu Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej / Akademia Morska w Szczecinie. WEiI D
70 Problemy Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej : praca zbiorowa / Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk ; pod red. Janusza Mroczki. OUZ WEiI D
71 0033-2097 Przegląd Elektrotechniczny : miesięcznik poświęcony wiedzy elektrotechnicznej, sprawom przemysłu i elektryfikacyi. WEiI D P
72 1731-6103 Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje / [red. nacz. Sławomir Tumański]. WEiI D
73 0033-2399 Przegląd Telekomunikacyjny : miesięcznik poświęcony sprawom telefonji, telegrafji, sygnalizacji, radja wydawany przez Stowarzyszenie Teletechników Polskich przy poparciu Ministerstwa Poczt i Telegrafów. WEiI D
74 1230-3496 Przegląd Telekomunikacyjny. Wiadomości Telekomunikacyjne. WEiI D P
75 Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej [...] / oprac. Hanna Celoch. OUZ WBiA WEiI WM WZiPT WIŚ D
76 0137-6802 RE Radioelektronik Audio-Hi-Fi-Video / [red. nacz. Andrzej Sowiński]. WEiI WZiPT D
77 Rozprawy / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. WEiI WZiPT D
78 0867-096X Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka. WBiA WEiI WM WZiPT WIŚ D
79 1425-5960 Rynek Energii : dwumiesięcznik. WBiA WEiI D A S
80 1232-2415 Statystyka Elektroenergetyki Polskiej / Zjednoczenie Energetyki. WEiI D
81 1230-0403 Systemy Alarmowe. WEiI D
82 1732-0216 Urządzenia dla Energetyki : specjalistyczny magazyn branżowy : turbiny, kotły, automatyka i sterowanie, układy elektryczne, oprogramowanie specjalistyczne, narzędzia, usługi. WEiI D
83 0043-5112 Wiadomości Elektrotechniczne : miesięcznik pod naczelną redakcją prof. M. Pożaryskiego. WEiI D
84 1505-2419 Zabezpieczenia. WEiI D
85 0867-3454 Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Elektrotechnika. WEiI D
86 0373-8698 Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Elektronika. WEiI D
87 0373-8647 Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Elektryka. WEiI D
88 0374-4817 Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka. WEiI D
89 0079-4503 Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka. WEiI D
90 0239-4960 Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka. WEiI D
91 2353-1290 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. WEiI D
92 0434-0760 Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska. WEiI WM D
93 1429-1533 Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska. WEiI D
94 0072-4688 Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska. WEiI D
95 0372-9796 Zeszyty Naukowe. Energetyka / Politechnika Śląska. WEiI D
96 0208-7286 Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Śląska. WEiI D
97 0434-0817 Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Śląska. WEiI WM D
98 2084-8137 Zużycie Energii w Gospodarstwach Domowych w ... R. = Energy Consumption i Households in ... / Główny Urząd Statystyczny [Departament Produkcji, Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki, Agencja Rynku Energii]. WEiI D P
99 0137-7299 Życie Gospodarcze. WEiI WZiPT D