Menu

  1. PL
  2. Logo Biblioteka Politechniki Lubelskiej
  3. BC
  4. BP
BIBLIOTEKA
Politechniki Lubelskiej
InfonaNet
Wyszukiwarka czasopism

Wyszukiwarka InfonaNet ułatwia odnalezienie czasopisma w bazie.

Dostarcza nam informacji o czasopismach polskich i zagranicznych w wersji elektronicznej i drukowanej.

Czasopisma w wersji elektronicznej odsyłają do pełnych tekstów, abstraktów lub do spisów treści.

Czasopisma w wersji drukowanej udostępniane są w Bibliotekach Wydziałowych PL.

Prenumerowane czasopisma elektroniczne są dostępne dla pracowników i studentów PL również spoza sieci uczelnianej. Aby uzyskać połączenie należy się zalogować.

Czytaj więcej...

Tytuł
  • Język:
  • Lokalizacja:
  • Bazy:
  • Dostęp:
  • A-Z:
# ISSN Tytuł czasopisma Dostęp
1 0208-8053 Acta Scansenologica / Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. WBiA D
2 2081-8092 Arch : dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich. WBiA D
3 2080-9638 Architecturae et Artibus / Politechnika Białostocka. Wydział Architektury ; [red. nacz. Grażyna Dąbrowska-Milewska]. WBiA D
4 1429-7507 Architectus : pismo Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. WBiA D P
5 0003-8814 Architektura : wydawnictwo Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów R. P. w Warszawie z zasiłku Ministerstwa Kultury i Sztuki. WBiA D
6 1230-1817 Architektura & Biznes / [red. nacz. Ryszard Milc]. WBiA D S
7 1641-5159 Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje [Akademia Rolnicza we Wrocławiu. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji]. WBiA D
8 1232-6372 Architektura Murator / [red. nacz. Ewa Przestaszewska-Porębska]. WBiA D
9 1506-5928 Archivolta : architektura, sztuka, konstrukcje, technologie, materiały. WBiA D S
10 0066-6823 Archiwum Akustyki / Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Akustyczne. WBiA D
11 0004-0789 Archiwum Hydrotechniki / Polska Akademia Nauk. Instytut Budownictwa Wodnego. WBiA D
12 0004-0797 Archiwum Inżynierii Lądowej / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej. WBiA D
13 0066-6912 Archiwum Mineralogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Geologiczny. WBiA D
14 0137-3668 Aura : miesięcznik poświęcony ochronie środowiska : [pismo Naczelnej Organizacji Technicznej]. WBiA WIŚ D P
15 0137-2858 Automatyka Kolejowa : sterowanie ruchem, łączności, informatyka : miesięcznik techniczno-gospodarczy. WBiA D
16 0860-8695 Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Lubelskiej w Roku... / Politechnika Lubelska. Biblioteka Główna. WBiA WM D
17 0079-3493 Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. WBiA D
18 Biuletyn Informacyjny / Instytut Techniki Budowlanej. WBiA D
19 1234-5210 Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki. WBiA D
20 1644-9363 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. WBiA D P
21 1899-0665 Budownictwo i Architektura / Politechnika Lubelska. Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej. WBiA WBiA-M D
22 2081-3279 Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Politechnika Białostocka. WBiA D
23 1644-745X Budownictwo, Technologie, Architektura / [red. zespół pod kier. Jana Dei]. WBiA D
24 1429-8783 Budujemy Dom : praktyczny magazyn dla budujących własny dom / [red. nacz. Hanna Czerska]. WBiA D S
25 1425-8129 Cement Wapno Beton : czasopismo poświęcone zagadnieniom przemysłu materiałów wiążących i betonu / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna. WBiA D A S
26 0008-8897 Cement Wapno Gips : organ Centralnego Zarządu Przemysłu Materiałów Wiążących. WBiA D
27 Cennik : wycena budynków / Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa. WBiA D
28 Ceny, Normowanie i Kosztorysowanie Robót Budowlanych / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Warszawski ; Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa. Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych. WBiA D
29 Ceny, Zamawianie i Kosztorysowanie Robót Budowlanych / WACETOB Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa. Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych. WBiA D
30 0137-3773 Ceramika Budowlana : biuletyn informujący o zagadnieniach mechanizacji i ekonomiki przemysłu. WBiA D
31 0009-4919 Chłodnictwo : organ Zespołu do Spraw Chłodnictwa i Naczelnej Organizacji Technicznej. WBiA D
32 1425-9796 Chłodnictwo & Klimatyzacja : czasopismo fachowe poświęcone praktycznym zagadnieniom chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji : organ Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji : [czasopismo techniczne dla praktyków]. WBiA WIŚ D
33 0137-3676 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja : organ Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. WBiA WBiA-M WIŚ D P
34 0011-4561 Czasopismo Techniczne : organ Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie i Krakowskiego Towarzystwa Technicznego / red. odp. Karol Skibiński. WBiA WM WIŚ D P
35 1897-6271 Czasopismo Techniczne. A, Architektura / [Wydaw. Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki]. WBiA D P
36 1897-628X Czasopismo Techniczne. B, Budownictwo / [Wydaw. Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki]. WBiA D
37 0867-7298 Cztery Kąty. WBiA D S
38 1429-3226 Dobre Wnętrze. WBiA D
39 0209-147X Dom : suplement do czasopisma "Architektura". WBiA D
40 2084-9389 Drogi : budownictwo infrastrukturalne. WBiA D
41 1899-0150 Drogi : lądowe, powietrzne, wodne. WBiA D
42 1643-1618 Drogi i Mosty : DM / Instytut Badawczy Dróg i Mostów. WBiA D P
43 0137-284X Drogi Kolejowe : miesięcznik techniczno-gospodarczy / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji. WBiA D
44 0012-6357 Drogownictwo : czasopismo poświęcone zagadnieniom wiedzy drogowej, mostowej i przemysłu drogowego / Związek Zaw. Pracowników Dróg Kołowych R.P. WBiA D
45 0860-6846 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa : czasopismo poświęcone teorii i praktyce ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa / [red. Henryk Król]. WBiA WZiPT D
46 1231-1065 Ekoplast : biuletyn naukowo-techniczny / Ośrodek Dydaktyczno-Informacyjny Tworzyw Sztucznych Politechniki Szczecińskiej. WBiA D
47 1641-0343 Eurologistics : logistyka w teorii i w praktyce. WBiA WZiPT D
48 1233-0930 Forum Akademickie. WBiA WM OINT D P
49 0016-5352 Gaz, Woda i Technika Sanitarna : miesięcznik : organ Polskiego Zrzeszenia Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych, Związku Gospodarczego Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskim oraz Polskiego Komitetu Techniki Sanitarnej i Higieny Miast. WBiA WIŚ D P
50 1234-5202 Geodeta : magazyn geodezyjny. WBiA D
51 1234-6608 Geodezja : rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. WBiA D
52 0017-2405 Gospodarka Materiałowa / Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Departament Planowania. WBiA D
53 0017-2448 Gospodarka Wodna : kwartalnik poświęcony sprawom budownictwa wodnego, dróg wodnych, portów, sił wodnych, mel[j]oracji oraz zagadnieniom ekonomicznym i prawnym z dziedziny gospodarki wodnej / Stowarzyszenie Członków Kongresów Gospodarki Wodnej. WBiA WIŚ D P
54 1230-3003 Informacja Bieżąca COBRTI "INSTAL" / BOINTE. WBiA D
55 Informacja Bieżąca Instal / Ośrodek Informacji Techniczno-Ekonomicznej. WBiA D
56 1230-3011 Informacja Instal / Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "INSTAL", BOINTE. WBiA D
57 Informator o Pracach Naukowo-Badawczych z Zakresu Drogownictwa Zakończonych w ... Roku i Realizowanych w ... R. / Instytut Badawczy Dróg i Mostów. [Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Drogownictwa]. WBiA D
58 Informator Rynkowy Budownictwa Jednorodzinnego. Najlepsze Projekty Domów Najlepszych Pracowni. WBiA D
59 Informator Wydziału Budownictwa i Architektury / Politechnika Lubelska. Wydział Budownictwa i Architektury. WBiA D
60 1899-7724 Informatyka w Budownictwie. WBiA D
61 1640-8160 Instal : teoria i praktyka w instalacjach / Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie". WBiA WIŚ D
62 1732-3428 Inżynier Budowlany : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. WBiA D S
63 1730-1432 Inżynieria Bezwykopowa. WBiA D S
64 0021-0315 Inżynieria i Budownictwo : organ Związku Polskich Inżynierów Budowlanych. WBiA WBiA-M D
65 0867-4299 Inżynieria Morska i Geotechnika : 2-miesięcznik naukowo-techniczny : organ Komitetu Naukowo Technicznego ds. Gospodarki Morskiej NOT i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. WBiA D
66 1427-6682 Izolacje : izolacje i zabezpieczenia : wydawnictwo techniczne. WBiA D
67 1429-5865 Kalejdoskop Budowlany : firmy, produkty, usługi. WBiA D
68 1734-4115 Katalog Małych Domów / [red. nacz. Agata Piszcz-Wendołowicz]. WBiA D
69 0023-5865 Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia / Polska Akademia Nauk. Komitet Architektury i Urbanistyki. WBiA D P
70 0023-5873 Kwartalnik Geologiczny / Instytut Geologiczny. WBiA D
71 1897-3868 Lubelski Inżynier Budownictwa : biuletyn Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. WBiA D P
72 1895-7528 Lubelski Poradnik Budowlany. WBiA D
73 1730-0703 Magazyn Autostrady : projektowanie i budowa dróg polskich. WBiA D S
74 1425-6878 Magazyn Budowlany : projektowanie i wykonawstwo budowlane. WBiA D
75 1234-1665 Mała Energetyka : urządzenia grzewcze i sanitarne / Fundacja MAŁA ENERGETYKA, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wyrobów Instalacyjno-Sanitarnych i Grzewczych. WBiA D
76 1640-3630 Mały Rocznik Statystyczny Polski / Główny Urząd Statystyczny. WBiA D
77 0137-2971 Materiały Budowlane : czasopismo techniczno-ekonomiczne. WBiA WBiA-M D P
78 0239-6394 Materiały Pomocnicze i Informacyjne Politechniki Świętokrzyskiej. WBiA WM D
79 1505-2044 Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. WBiA D
80 0137-3706 Mechanizacja Budownictwa : MB : czasopismo techniczno-ekonomiczne. WBiA D
81 0208-5542 Mój Dom : projekty, materiały, budowa : dodatek PG [Przeglądu Gospodarczego]. WBiA D
82 0860-097X Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. WBiA WM WIŚ D
83 0867-7816 Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk. WBiA D
84 1896-7663 Mosty / pod patronatem Związku Mostowców RP. WBiA D
85 0239-6866 Murator : poradnik dla budujących. WBiA WBiA-M D S
86 1644-0374 Najciekawsze Projekty. WBiA D S
87 1506-2899 Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. WBiA D
88 Nowe Technologie w Budownictwie / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa. WBiA D
89 1734-6681 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi : ogólnopolski magazyn branżowy. WBiA D P
90 0209-3243 Nowości Zagranicznej Techniki Drogowej / Ministerstwo Komunikacji, Instytut Badawczy Dróg i Mostów. WBiA D
91 0029-8247 Ochrona Zabytków : kwartalnik wydawany przez Zarząd Główny Związku Zawod. Historyków Sztuki i Kultury w Warszawie. WBiA D
92 1899-8607 Office & Facility : O & F WBiA D P
93 1231-2428 Polski Instalator : urządzenia sanitarne, ogrzewanie, wentylacja i technika kuchenna. WBiA D S
94 1232-7484 Polskie Drogi : poradnik użytkownika / red. nacz. Andrzej Kalinowski. WBiA D A S
95 0208-7634 Prace Instytutu : biuletyn informacyjny / Instytut Techniki Budowlanej. WBiA D
96 0137-1991 Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. WBiA D
97 0208-5895 Prace Instytutu Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej - Politechnika Lubelska. Seria B. Artykuły i Komunikaty. WBiA WZiPT OINT D
98 0860-861X Prace Instytutu Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej. Seria C / Politechnika Lubelska. WBiA WZiPT D
99 0239-5908 Prace Instytutu Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej. Seriia A. Rozprawy i Studia. WBiA WZiPT OINT D
100 0238-9797 Prace Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii. Seria B / Politechnika Lubelska. WBiA D