Menu

  1. PL
  2. Logo Biblioteka Politechniki Lubelskiej
  3. BC
  4. BP
BIBLIOTEKA
Politechniki Lubelskiej
InfonaNet
Wyszukiwarka czasopism

Wyszukiwarka InfonaNet ułatwia odnalezienie czasopisma w bazie.

Dostarcza nam informacji o czasopismach polskich i zagranicznych w wersji elektronicznej i drukowanej.

Czasopisma w wersji elektronicznej odsyłają do pełnych tekstów, abstraktów lub do spisów treści.

Czasopisma w wersji drukowanej udostępniane są w Bibliotekach Wydziałowych PL.

Prenumerowane czasopisma elektroniczne są dostępne dla pracowników i studentów PL również spoza sieci uczelnianej. Aby uzyskać połączenie należy się zalogować.

Czytaj więcej...

Tytuł
  • Język:
  • Lokalizacja:
  • Bazy:
  • Dostęp:
  • A-Z:
# ISSN Tytuł czasopisma Dostęp
1 1230-1159 Analecta : studia i materiały z dziejów nauki / Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki Polskiej Akademii Nauk. OINT D
2 0867-8162 Angora : przegląd - antologia prasy krajowej / [red. nacz. Piotr Różycki ; wyd. Anna Kuliś]. OINT D
3 1426-6385 Auto Motor i Sport. WM OINT D S
4 1507-7357 Automobilista : miesięcznik miłośników starej motoryzacji. OINT D S
5 0860-8385 Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce. Cz.1, Bibliografia Bibliografii Polskich / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny ; zest. Barbara Eychler. OINT D
6 0860-8393 Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce. Cz.2, Polska Bibliografia Bibliologiczna / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny ; zest. Barbara Eychler. OINT D
7 Bibliografia Dydaktyki Szkoły Wyższej za Lata ... / Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki ; Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego ; Józef Zalewski. OUZ OINT D
8 0239-622X Bibliografia Gospodarki i Inżynierii Wodnej : Polska / Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej IMGW. OUZ WZiPT OINT D
9 0006-1093 Bibliografia Zawartości Czasopism / Biblioteka Narodowa. OINT D
10 1506-3615 Biblioteka : materiały i informacje Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. OINT D
11 0137-9895 Bibliotekarz Lubelski : kwartalnik poświęcony sprawom bibliotek powszechnych województwa lubelskiego / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie. OINT D
12 0208-4333 Bibljotekarz : biuletyn Bibljoteki Publicznej m. st. Warszawy poświęcony sprawom bibljotek publicznych. OINT D
13 0006-3983 Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. OINT D
14 1428-4014 Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej. OINT D
15 1427-6755 Biuletyn Informacyjny. OINT D
16 1427-695X Charaktery : magazyn psychologiczny dla każdego / red. nacz. Bogdan Białek. OINT D
17 1230-817X Chip : magazyn komputerowy. WIŚ OINT D
18 2299-8500 Do Rzeczy : tygodnik Lisickiego. OINT D
19 1231-1219 Dziennik Urzędowy Miar i Probiernictwa / Główny Urząd Miar. OINT D
20 0860-701X Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej. OINT D
21 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. OINT D
22 0551-259X Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury i Sztuki. OINT D
23 0860-7028 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. OINT D
24 0867-3411 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej / [Urząd Rady Ministrów]. OINT D
25 0867-4566 Enter / [Grzegorz Eider, red. nacz.]. OINT D
26 1234-9992 Focus : poznać i zrozumieć świat / [red. nacz. Michał Księżarczyk]. OINT D
27 1428-3646 Folia Societatis Scientiarum Lublinensis. Technika / Lubelskie Towarzystwo Naukowe. OINT D
28 1233-0930 Forum Akademickie. WBiA WM OINT D P
29 Informacja o Stanie Środowiska w Województwie Nowosądeckim w ... Roku / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Nowym Sączu. OUZ WIŚ OINT D
30 1231-5990 Informatyka Stosowana / Politechnika Lubelska. Katedra Informatyki. WM OINT D
31 Katalog Rozpraw Doktorskich i Habilitacyjnych / Ośrodek Przetwarzania Informacji. OINT D
32 1644-440X Komputer Świat. Ekspert : kompetentny, praktyczny, niezbędny. OINT D
33 2083-3881 Książki : magazyn do czytania / [red. Paweł Goźliński et al.]. OINT D
34 0023-589X Kwartalnik Historii Nauki i Techniki / Polska Akademia Nauk. Komitet Historii Nauki. WZiPT OINT D
35 2081-5964 Kwartalnik Urzędu Patentowego RP. OINT D
36 1732-1263 Linux Magazine : magazyn o zaawansowanych zastosowaniach Linuksa. OINT D S
37 1732-3681 Linux+ DVD : największy w Polsce magazyn o Linuksie. OINT D
38 1427-5562 LinuxPlus. OINT D
39 1230-1345 Magazyn Amiga : miesięcznik fanów komputera Amiga. OINT D
40 0209-0058 Materiały Elektroniczne / Ośrodek Naukowo-Produkcyjny Materiałów Półprzewodnikowych. OINT D
41 1507-174X Media i Marketing Polska / red. nacz. Piotr Pokrzywa. WZiPT OINT D
42 1732-4491 Militaria XX Wieku : ilustrowany magazyn historyczny / [red. nacz. Damian Majsak]. OINT D
43 0945-5310 Moje Mieszkanie : nowoczesne urządzanie wnętrz. OINT D
44 0209-214X Monitor Polski : organ Rządu Polskiego. OINT D
45 1507-5966 National Geographic : Polska : oficjalny magazyn National Geographic Society. OINT D
46 1231-8515 Nauka / Polska Akademia Nauk. WIŚ OINT D P
47 1231-0298 Nauka i Szkolnictwo Wyższe / Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. OINT D
48 1232-8723 NetWorld : sieci komputerowe i telekomunikacja. OINT D S
49 1642-5685 Newsweek Polska. OINT D S
50 0029-179X Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny / Polski Komitet Normalizacyjny. WM OINT D
51 0137-8562 Nowe Książki : przegląd nowości wydawniczych / [Polskie Towarzystwo Wydawców Książek]. WZiPT-M OINT D S
52 Oikos : [ekologia i współdziałanie] / Towarzystwo dla Natury i Człowieka. WIŚ OINT D P S
53 1232-390X Orzecznictwo Sądu Najwyższego : zbiór urzędowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych / [Urząd Rady Ministrów]. OINT D
54 0551-3790 Pamiętnik Bibljoteki Kórnickiej / red. Józef Grycz. OINT D
55 1640-7776 PC Format : czasopismo komputerowe : porady, kursy, informacje / [red. nacz. Mariusz Turowski]. OINT D S
56 Plagiat : czasopismo Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej : czasopismo bezpłatne. OINT D
57 0032-3500 Polityka / red. nacz. Stefan Żółkiewski. OINT D
58 0554-596X Polska Bibliografia Naukoznawstwa i Ruchu Naukowego / Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ; red. Barbara Bieńkowska. OINT D
59 0860-5475 Polska Bibliografia Naukoznawstwa i Technoznawstwa / Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie ; red. Maria Dembowska. OINT D
60 1231-4498 Polski Almanach Gospodarczy / [Tadeusz Panasiewicz, kier. red.]. OINT D
61 0032-4752 Poradnik Bibliotekarza / [Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich]. OINT D
62 0208-5895 Prace Instytutu Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej - Politechnika Lubelska. Seria B. Artykuły i Komunikaty. WBiA WZiPT OINT D
63 0239-5908 Prace Instytutu Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej. Seriia A. Rozprawy i Studia. WBiA WZiPT OINT D
64 0239-5835 Prace Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii. Seria A, Rozprawy i Studia / Politechnika Lubelska. WZiPT OINT D
65 0860-0740 Prace Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii. Seria C / Politechnika Lubelska. WBiA WZiPT OINT D
66 0239-5843 Prace Instytutu Organizacji i Zarządzania. Seria A / Politechnika Lubelska. WBiA WM WZiPT OINT D
67 0209-3480 Prace Instytutu Organizacji i Zarządzania. Seria B / Politechnika Lubelska. WZiPT OINT D
68 0860-7974 Prace Instytutu Organizacji i Zarządzania. Seria C / Politechnika Lubelska. WZiPT OINT D
69 0239-5339 Prace Instytutu Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej. Seria A / Politechnika Lubelska. WBiA OINT D
70 0238-9843 Prace Instytutu Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej. Seria B / Politechnika Lubelska. WBiA WM WZiPT OINT D
71 0239-5347 Prace Instytutu Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej. Seria C / Politechnika Lubelska. WBiA WM WZiPT OINT D
72 0239-5851 Prace Instytutu Technologii i Eksploatacji Maszyn. Seria A / Politechnika Lubelska. WBiA WM WZiPT OINT D
73 0238-9894 Prace Instytutu Technologii i Eksploatacji Maszyn. Seria B / Politechnika Lubelska. WBiA WM OINT D
74 0239-586X Prace Instytutu Technologii i Eksploatacji Maszyn. Seria C / Politechnika Lubelska. WM OINT D
75 Prace Naukowe Katedry Organizacji Przedsiębiorstwa Politechniki Lubelskiej. OINT D
76 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. WBiA WZiPT WIŚ OINT D
77 0860-8636 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Budownictwo. WBiA OINT D
78 1426-3742 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Chemia. WBiA WZiPT OINT D
79 0866-9457 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Ekonomia. WZiPT OINT D
80 0860-8180 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Elektryka. WBiA WM WZiPT OINT D
81 1426-3734 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Fizyka. WBiA OINT D
82 0866-921X Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Górnictwo. WM OINT D
83 0860-7699 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Matematyka. WBiA WZiPT OINT D
84 0860-8172 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Mechanika. WBiA WM WZiPT OINT D
85 0860-7680 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Organizacja i Zarządzanie. WBiA WM WZiPT OINT D
86 0208-6336 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. OINT D
87 0208-5402 Prace Wydziału Techniki / Uniwersytet Śląski w Katowicach. OINT D
88 1899-0606 Prawo Nowych Technologii : regulacje, interpretacje, praktyka. OINT D
89 0033-202X Przegląd Bibljoteczny : wydawnictwo Związku Bibljotekarzy Polskich. OINT D A S
90 0137-8783 Przegląd Techniczny : tygodnik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. WBiA WM WZiPT OINT D P
91 0033-2518 Przewodnik Bibliograficzny : urzędowy wykaz druków wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej i poloniców zagranicznych : druki zarejestrowane w Bibliotece Narodowej w Warszawie. OINT D
92 1230-5529 PTINT, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej. OINT D P S
93 1507-8310 Rocznik / Polskie Towarzystwo Historii Techniki. OINT D
94 1506-0632 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej / Główny Urząd Statystyczny. WZiPT OINT D P
95 0080-3626 Roczniki Biblioteczne : organ naukowy bibliotek szkół wyższych. OINT D S
96 1644-9444 Scriptores : pamięć, miejsce, obecność : laboratorium pamięci, małe ojczyzny, spotkania kultur / Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, Stowarzyszenie Brama Grodzka. OINT D
97 1644-6615 Software 2.0 Extra!. OINT D
98 1734-3917 Software Developer's Journal : new ideas & solutions for professional programmers. OINT D S
99 Sprawozdanie z Działalności Politechniki Lubelskiej za Rok Akademicki ... OINT D
100 1230-1647 Sprawy Nauki : biuletyn Komitetu Badań Naukowych. WZiPT-M OINT D P