Menu

  1. PL
  2. Logo Biblioteka Politechniki Lubelskiej
  3. BC
  4. BP
BIBLIOTEKA
Politechniki Lubelskiej
InfonaNet
Wyszukiwarka czasopism

Wyszukiwarka InfonaNet ułatwia odnalezienie czasopisma w bazie.

Dostarcza nam informacji o czasopismach polskich i zagranicznych w wersji elektronicznej i drukowanej.

Czasopisma w wersji elektronicznej odsyłają do pełnych tekstów, abstraktów lub do spisów treści.

Czasopisma w wersji drukowanej udostępniane są w Bibliotekach Wydziałowych PL.

Prenumerowane czasopisma elektroniczne są dostępne dla pracowników i studentów PL również spoza sieci uczelnianej. Aby uzyskać połączenie należy się zalogować.

Czytaj więcej...

Tytuł
  • Język:
  • Lokalizacja:
  • Bazy:
  • Dostęp:
  • A-Z:
# ISSN Tytuł czasopisma Dostęp
1 1733-8662 Academia : magazyn Polskiej Akademii Nauk / red. nacz. Jan Strelau. WIŚ D P
2 1644-3187 Agroenergetyka : [ogólnopolski kwartalnik zajmujący się problematyką energetyki odnawialnej]. WIŚ D
3 1509-4650 Analityka : nauka i praktyka. WIŚ D
4 0324-8461 Archiwum Ochrony Środowiska / Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Środowiska Regionów Przemysłowych. WIŚ D
5 1230-4700 Atest : ochrona pracy : czasopismo Naczelnej Organizacji Technicznej i Państwowej Inspekcji Pracy. WM WZiPT WIŚ D S
6 Atlas Radiologiczny Polski ... = Radiation Atlas of Poland ... / Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. WIŚ D
7 0137-3668 Aura : miesięcznik poświęcony ochronie środowiska : [pismo Naczelnej Organizacji Technicznej]. WBiA WIŚ D P
8 1428-6009 Biuletyn Informacyjny : kwartalnik Klubu Polskich Laboratoriów Badwczych Pollab / Klub Polskich Laboratoriów Badwczych Pollab. WIŚ D S
9 1427-7662 Biuletyn Miesięczny / Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. WM WIŚ D
10 Biuletyn Monitoringu Przyrody / Inspekcja Ochrony Środowiska. WIŚ D
11 1641-3970 Bunt Młodych Duchem : czasopismo niezależne, międzypokoleniowe, antypolityczne i ponadpartyjne - historyczno-socjologiczne i ekologiczno-samorządowe : [niesubwencjonowany dwumiesięcznik oświatowo-edukacyjny] / Oddział Warszawski Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej i Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego w Warszawie. WIŚ D
12 1231-7098 Chemia i Inżynieria Ekologiczna / Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej. WIŚ D
13 0009-2886 Chemik : organ Centralnego Zarządu Przemysłu Chemicznego w Polsce. WZiPT WIŚ D
14 1230-817X Chip : magazyn komputerowy. WIŚ OINT D
15 1425-9796 Chłodnictwo & Klimatyzacja : czasopismo fachowe poświęcone praktycznym zagadnieniom chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji : organ Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji : [czasopismo techniczne dla praktyków]. WBiA WIŚ D
16 0137-3676 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja : organ Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. WBiA WBiA-M WIŚ D P
17 2300-9373 Cyrkulacje : powietrze, wentylacja, klimatyzacja / Stowarzyszenie Polska Wentylacja. WIŚ D
18 0011-4561 Czasopismo Techniczne : organ Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie i Krakowskiego Towarzystwa Technicznego / red. odp. Karol Skibiński. WBiA WM WIŚ D P
19 1897-6336 Czasopismo Techniczne. Ś, Środowisko / [Wydaw. Politechniki Krakowskij im. Tadeusza Kościuszki]. WIŚ D P
20 1643-126X Czysta Energia. WIŚ D P
21 1731-4240 Czystsza Produkcja & Eko-Zarządzanie = Cleaner Production & Eco-Management : publikacja Stowarzyszenia "Polski Ruch Czystszej Produkcji". WIŚ D S
22 1898-6196 Ecological Chemistry and Engineering. S = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. S / Society of Ecological Chemistry and Engineering. WIŚ D
23 1734-9435 Eko Problemy / Fundacja "Czysta Woda". WIŚ D
24 1734-9249 Eko Problemy Środowiska. WIŚ D
25 1230-297X Eko Problemy Utylizacji Odpadów Przemysłowych i Komunalnych : [kwartalnik dotyczący utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych] / [Prochem S.A.]. WIŚ D
26 1230-462X Ekologia i Technika. WZiPT WIŚ D
27 1899-0339 Ekologia Przemysłowa / red. nacz. Mirosław Danch. WIŚ D
28 1425-1094 Ekoprofit : finanse, technologie, prawo : kwartalnik ekologiczny. WIŚ D
29 1640-8624 Forum Eksploatatora / Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno - Ściekowej . WIŚ D
30 0016-5352 Gaz, Woda i Technika Sanitarna : miesięcznik : organ Polskiego Zrzeszenia Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych, Związku Gospodarczego Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskim oraz Polskiego Komitetu Techniki Sanitarnej i Higieny Miast. WBiA WIŚ D P
31 0860-908X Gazeta Wyborcza. WIŚ D
32 1897-1288 GLOBEnergia : odnawialne źródła energii. WM WIŚ D A S
33 1429-1398 Gospodarka Cieplna i Eksploatacja Pieców Przemysłowych / Politechnika Częstochowska. Katedra Pieców Przemysłowych, Huta "Częstochowa". WIŚ D
34 0017-2448 Gospodarka Wodna : kwartalnik poświęcony sprawom budownictwa wodnego, dróg wodnych, portów, sił wodnych, mel[j]oracji oraz zagadnieniom ekonomicznym i prawnym z dziedziny gospodarki wodnej / Stowarzyszenie Członków Kongresów Gospodarki Wodnej. WBiA WIŚ D P
35 Informacja o Stanie Środowiska w Województwie Nowosądeckim w ... Roku / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Nowym Sączu. OUZ WIŚ OINT D
36 2083-0157 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska = Informatics Control Measurement i Economy and Environment Protection : organ Fundacji Nauka dla Przemysłu i Środowiska / red. nauk. J. Pisarek. WM WIŚ D
37 1640-8160 Instal : teoria i praktyka w instalacjach / Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie". WBiA WIŚ D
38 1234-9984 Internet : pierwszy polski magazyn użytkowników sieci Internet. WIŚ D
39 1429-7248 Inżynieria Biomateriałów : kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów. WM WIŚ D P A
40 1505-3695 Inżynieria i Ochrona Środowiska / Politechnika Częstochowska. WIŚ D
41 1426-2908 Inżynieria Środowiska : rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. WIŚ D
42 1427-5619 LAB Laboratoria, Aparatura, Badania. WIŚ D
43 1643-7381 Laboratorium : przegląd ogólnopolski. WIŚ D
44 2083-070X Magazyn Fotowoltaika : [instalacje, technologie, rynek]. WM WIŚ D
45 0860-0813 Materiały Instruktażowe / Instytut Melioracji i Użytków Zielonych. WIŚ D
46 Materiały Seminaryjne / Instytut Melioracji i Użytków Zielonych. WIŚ D
47 0860-097X Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. WBiA WM WIŚ D
48 Natura : biuletyn informacyjny Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. WIŚ D
49 1231-8515 Nauka / Polska Akademia Nauk. WIŚ OINT D P
50 1230-5480 Nauka Polska : jej potrzeby, organizacja i rozwój : rocznik Kasy Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym imienia Doktora Józefa Mianowskiego. WIŚ D
51 0137-3714 Ochrona Powietrza : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego : kwartalnik poświęcony zagadnieniom higieny powietrza atmosferycznego i techniki pyłowej. WZiPT-M WIŚ D
52 1230-7408 Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów : dwumiesięcznik poświęcony zagadnieniom ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. WZiPT WIŚ D S
53 0867-3217 Ochrona Środowiska ... / Główny Urząd Statystyczny. WIŚ D P
54 1230-6169 Ochrona Środowiska / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski. WIŚ D P
55 1641-9103 Ochrona Środowiska. WIŚ D
56 1508-9886 Odpady i Środowisko : prawo, finanse, technika, organizacja. WIŚ D
57 1896-7485 Odpady Komunalne : serwis informacyjno-doradczy : aktualności, porady prawne, finanse, technologie, pytania i odpowiedzi. WIŚ D
58 Oikos : [ekologia i współdziałanie] / Towarzystwo dla Natury i Człowieka. WIŚ OINT D P S
59 Opłaty i Fundusze w Ochronie Środowiska : aktualności, porady prawne, temat numeru, finanse, pytania i odpowiedzi : miesięczny serwis informacyjno-doradczy. WIŚ D
60 1231-2002 Orbital : wiadomości i informacje / Polskie Towarzystwo Chemiczne. WIŚ D
61 1689-4669 PC World. WM WZiPT WIŚ D S
62 1232-9126 PK Przegląd Komunalny : miesięcznik poświęcony gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. WIŚ D P
63 1231-5842 Pompy, Pompownie : biuletyn informacyjno-reklamowy / [red. nacz. Piotr Świtalski]. WIŚ D S
64 0208-4112 Prace i Studia / Polska Akademia Nauk. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska. WIŚ D
65 Prace Instytutu Nafty i Gazu. WM WZiPT WIŚ D
66 1643-7608 Prace Naukowe GiG. Górnictwo i Środowisko. WIŚ D
67 0084-2869 Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Monografie. WIŚ D
68 0084-2877 Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. WIŚ D
69 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. WBiA WZiPT WIŚ OINT D
70 1234-4338 Prace Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Warszawska. WM WIŚ D
71 1234-8937 Prawo i Środowisko : kwartalnik / [red. nacz. Jacek Zyśk]. WIŚ D
72 1895-6912 Problemy Ekorozwoju : studia filozoficzno-sozologiczne / czasopismo Komitetu "Człowiek i Środowisko" przy prezydium PAN ; [red. nadcz. Artur Pawłowski]. WIŚ D
73 1232-9312 Problemy Eksploatacji / Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego. WIŚ D
74 1231-2525 Problemy Higieny Pracy / Polskie Towarzystwo Higieniczne. Sekcja Główna Higieny Pracy w Zielonej Górze. WIŚ D
75 1641-6406 Problemy Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska / Polskie Towarzystwo Higieniczne. Oddział w Zielonej Górze. Sekcja Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska. WIŚ D
76 1507-0441 Problemy Ocen Środowiskowych. WIŚ D S
77 1509-3115 Przegląd. WIŚ D
78 Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej [...] / oprac. Hanna Celoch. OUZ WBiA WM WZiPT WIŚ D
79 Raport o Stanie Środowiska w Województwie Nowosądeckim w ... Roku / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Nowym Sączu. OUZ WIŚ-M D
80 Raport o Stanie Środowiska w Województwie Ostrołęckim w ... Roku / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Ostrołęce. OUZ WIŚ-M D
81 Raport o Stanie Środowiska w Województwie Suwalskim w ... Roku / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Suwałkach. WIŚ D
82 Raport o Stanie Środowiska w Województwie Szczecińskim w ... / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. WIŚ-M D
83 Raport o Stanie Środowiska w Województwie Zachodniopomorskim w Latach... / Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. WIŚ D
84 Raport o Stanie Środowiska Województwa Lubelskiego za Rok... / Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. WIŚ D
85 Raport o Stanie Środowiska Województwa Pomorskiego / Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku. WIŚ D
86 Raport z Badań Monitoringowych nad Jakością Gleb, Roślin, Produktów Rolniczych i Spożywczych w ... Roku / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. OUZ WIŚ-M D
87 1731-9927 Recykling. WIŚ D P
88 1506-218X Rocznik Ochrona Środowiska / Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska. WIŚ D
89 0867-096X Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka. WBiA WM WZiPT WIŚ D
90 1896-1894 Rozprawy Naukowe / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. WIŚ D
91 1231-5362 Sprawozdanie z Działalności Polskiej Akademii Nauk w ... R. WIŚ D
92 1230-9842 Środowisko : ogólnopolski biuletyn ekologiczny. WBiA WBiA-M WIŚ D
93 1641-7186 Środowisko i Rozwój / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu. WIŚ D
94 Stan Czystości Rzek, Jezior i Bałtyku : na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach ... / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. OUZ WIŚ OINT D
95 Stan Jakości Wód Podziemnych na Podstawie Badań Monitoringowych w Latach ... / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. OUZ WIŚ D
96 Stan Środowiska w Województwie Świętokrzyskim : raport / Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. WIŚ-M D
97 Stan Uszkodzenia Lasów w Polsce w ... R. : na podstawie badań monitoringowych / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. OUZ WIŚ OINT D
98 2084-4581 Stan Zdrowotny Lasów Polski w ... Roku / Inspekcja Ochrony Środowiska. OUZ WIŚ OINT D
99 0867-6380 Świat Nauki = Scientific American. WM WZiPT WIŚ OINT D
100 1730-1491 Systemy Instalacyjne : informacje, analizy, opinie. WIŚ D