Menu

  1. PL
  2. Logo Biblioteka Politechniki Lubelskiej
  3. BC
  4. BP
BIBLIOTEKA
Politechniki Lubelskiej
InfonaNet
Wyszukiwarka czasopism

Wyszukiwarka InfonaNet ułatwia odnalezienie czasopisma w bazie.

Dostarcza nam informacji o czasopismach polskich i zagranicznych w wersji elektronicznej i drukowanej.

Czasopisma w wersji elektronicznej odsyłają do pełnych tekstów, abstraktów lub do spisów treści.

Czasopisma w wersji drukowanej udostępniane są w Bibliotekach Wydziałowych PL.

Prenumerowane czasopisma elektroniczne są dostępne dla pracowników i studentów PL również spoza sieci uczelnianej. Aby uzyskać połączenie należy się zalogować.

Czytaj więcej...

Tytuł
  • Język:
  • Lokalizacja:
  • Bazy:
  • Dostęp:
  • A-Z:
# ISSN Tytuł czasopisma Dostęp
1 Bibliografia Dydaktyki Szkoły Wyższej za Lata ... / Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki ; Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego ; Józef Zalewski. OUZ OINT D
2 0239-622X Bibliografia Gospodarki i Inżynierii Wodnej : Polska / Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej IMGW. OUZ WZiPT OINT D
3 0239-7048 Bibliografia Pedagogiki Szkoły Wyższej za rok... / Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki ; Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego ; Józef Zalewski. OUZ WZiPT D
4 Informacja o Stanie Środowiska w Województwie Nowosądeckim w ... Roku / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Nowym Sączu. OUZ WIŚ OINT D
5 Informacja Rzecznika Praw Dziecka o Działalności za Rok ... : oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. OUZ D
6 Informatyczne Systemy Zarządzania : (wybrane zastosowania) / Politechnika Koszalińska ; red. Krzysztof Bzdyra, Grzegorz Bocewicz. OUZ D
7 Interdyscyplinarne Zagadnienia w Górnictwie i Geologii = Interdisciplinary Topics in Mining and Geology / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. OUZ D
8 Inżynieria Produkcji / Uniwersytet Zielonogórski. OUZ D
9 0208-9386 Krzepnięcie Metali i Stopów / Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa. OUZ D
10 1734-6622 Logistyka w Polsce : raport / [Instytut Logistyki i Magazynowania]. OUZ WZiPT D
11 Metody Kontroli Jakości Dla Polskiej Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej / Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. OUZ D
12 Motoryzacja w Liczbach / A. Rostocki, W. Wieniawski. OUZ D
13 0477-0625 Podstawowe Problemy Współczesnej Techniki : seria popularnonaukowa Wydziału Nauk Technicznych / Polska Akademia Nauk. OUZ WZiPT D
14 Poradnik Diagnosty SKP .... : zbiór aktów prawnych obowiązujących i wymaganych w stacji kontroli pojazdów / Regionalne Centrum Szkolenia Motoryzacji ; Polski Związek Motorowy. Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej w Poznaniu ; [red. Marcin Buczyński]. OUZ WM D
15 Problemy Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej : praca zbiorowa / Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk ; pod red. Janusza Mroczki. OUZ WM D
16 Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej [...] / oprac. Hanna Celoch. OUZ WBiA WM WZiPT WIŚ D
17 Raport o Innowacyjności Sektora Lotniczego w Polsce w ... Roku = Report on Innovativeness of the Aviation Sector in Poland in ... / Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk ; red. nauk. Tadeusz Baczko. OUZ D
18 1508-3268 Raport o Stanie Finansowym Państwa w ... Roku / Instytut Finansów. OUZ D
19 Raport o Stanie Środowiska w Województwie Nowosądeckim w ... Roku / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Nowym Sączu. OUZ WIŚ-M D
20 Raport o Stanie Środowiska w Województwie Ostrołęckim w ... Roku / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Ostrołęce. OUZ WIŚ-M D
21 Raport z Badań Monitoringowych nad Jakością Gleb, Roślin, Produktów Rolniczych i Spożywczych w ... Roku / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. OUZ WIŚ-M D
22 Stan Czystości Rzek, Jezior i Bałtyku : na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach ... / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. OUZ WIŚ OINT D
23 Stan Jakości Wód Podziemnych na Podstawie Badań Monitoringowych w Latach ... / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. OUZ WIŚ D
24 Stan Uszkodzenia Lasów w Polsce w ... R. : na podstawie badań monitoringowych / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. OUZ WIŚ OINT D
25 2084-4581 Stan Zdrowotny Lasów Polski w ... Roku / Inspekcja Ochrony Środowiska. OUZ WIŚ OINT D
26 0477-1826 Wykaz Patentów Udzielonych przez Urząd Patentowy PRL w Roku ... / Urząd Patentowy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. OUZ D
27 Wyniki Geochemicznych Badań Osadów Wodnych Polski w Latach ... / Inspekcja Ochrony Środowiska. OUZ WIŚ D
28 Wyniki Monitoringu Geochemicznego Osadów Wodnych Polski w Latach ... / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. OUZ WIŚ D
29 Zanieczyszczenie Powietrza w Polsce w Latach ... w Świetle Badań Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna. OUZ WBiA WIŚ D
30 Zanieczyszczenie Środowiska Hałasem w Świetle Badań W.I.O.Ś. w ... R. : (wybór zagadnień) / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. OUZ WBiA WIŚ D