Menu

  1. PL
  2. Logo Biblioteka Politechniki Lubelskiej
  3. BC
  4. BP
BIBLIOTEKA
Politechniki Lubelskiej
InfonaNet
Wyszukiwarka czasopism

Wyszukiwarka InfonaNET zawiera informacje o czasopismach polskich i zagranicznych w wersji elektronicznej i drukowanej dostępnych dla Politechniki Lubelskiej.

Prenumerowane czasopisma w wersji elektronicznej odsyłają do pełnych tekstów, abstraktów lub do spisów treści.

Czasopisma w wersji drukowanej są dostępne na miejscu w danej Bibliotece Wydziałowej.

Prenumerowane czasopisma elektroniczne są dostępne dla pracowników i studentów PL również spoza sieci uczelnianej. Aby uzyskać połączenie należy się zalogować.

Czytaj więcej...

Tytuł
  • Język:
  • Lokalizacja:
  • Bazy:
  • Dostęp:
  • A-Z:
# ISSN Tytuł czasopisma Dostęp
1 2080-7570 Acta Energetica : kwartalnik naukowy elektroenergetyków / [red. nacz. Zbigniew Lubośny]. WEiI D
2 1895-3735 Applied Computer Science / [kom. red. Zbigniew Banaszak [et al.]. WEiI WZiPT OINT D
3 1427-4221 Archives of Electrical Engineering / Polish Academy of Science. Electrical Engineering Committee. WEiI D P
4 0004-072X Archiwum Automatyki i Telemechaniki / Polska Akademia Nauk. Zakład Automatyki. WEiI D
5 0004-0746 Archiwum Elektrotechniki / Polska Akademia Nauk. Zakład Badania Drgań, Polska Akademia Nauk. Zakład Elektroniki. WEiI WZiPT D
6 0066-684X Archiwum Energetyki / Komitet Energetyki Polskiej Akademii Nauk. WEiI D P
7 0867-2121 Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej / Polska Akademia Nauk. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. WEiI WZiPT D
8 0178-2320 ATP Automatisierungstechnische Praxis. WEiI D
9 2084-655X Audio Video. WEiI D S
10 Audytor Energetyczny [Dokument elektroniczny] : przepisy, metodologia, uprawnienia / [aut. Włodzimierz Berdychowski]. WEiI D
11 0005-1098 Automatica WEiI D P
Elsevier P A
12 1230-7815 Automatyka Elektroenergetyczna : kwartalnik Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP. WEiI D
13 1896-6381 Automatyka, Podzespoły, Aplikacje : [technika i rynek automatyki przemysłowej]. WEiI D
14 1507-2398 Biuletyn Branżowy Urzędu Regulacji Energetyki. Energia Elektryczna. WEiI D P
15 1427-7662 Biuletyn Miesięczny / Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. WEiI WIŚ D
16 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki / [Prezes Urzędu Regulacji Energetyki]. WEiI D
17 0011-2275 Cryogenics WEiI D P
Elsevier P A
18 1897-6204 Doradca Energetyczny. WEiI D A S
19 1732-4939 Efektywność Wykorzystania Energii w Latach ... / Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarczej, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. WEiI D
20 1532-5008 Electric Power Components and Systems. WEiI D
21 0948-7921 Electrical Engineering (Archiv fur Elektrotechnik) WEiI D P
22 0020-3270 Electrical Engineers, Proceedings of the Institution of WEiI D
IEEE P
23 1896-4672 Electrical Power Quality and Utilisation. Journal. WEiI D P
24 1642-8722 Elektro Info. WEiI D
25 1230-039X Elektroenergetyka : technika, ekonomia, organizacja / Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. WEiI D
26 2080-8593 Elektroenergetyka : współczesność i rozwój / Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator. WEiI D P
27 1231-2355 Elektroinstalator : praktyczny miesięcznik dla fachowców : zasilanie, teleelektryka, sterowanie, alarmy. WEiI D S
28 1428-4030 Elektronik : magazyn elektroniki profesjonalnej. WEiI D
29 0033-2089 Elektronika : miesięcznik : technologia, materiały, elementy i podzespoły elektroniczne / Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Sekcja Elektroniki i Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich. WEiI D P
30 1425-1698 Elektronika dla Wszystkich. WEiI D S
31 1230-3526 Elektronika Praktyczna : miesięcznik polsko - francuski dla hobbistów i profesjonalistów. WEiI WM D S
32 0138-0826 Elektronizacja : podzespoły elektroniczne : zastosowania elektroniki / [Stowarzyszenie Elektryków Polskich]. WEiI D
33 0020-9147 Elektrowärme International : Zeitschrift für den Elektroofen-bau und für das gesamte Gebiet der Elektrowärmeanwendung in Industrie, Gewerbe und Haushalt ; Organ des Deutschen Komitees für Elektrowärme-Institute Essen und Hannover. WEiI D
34 Elektrowärme International : Zeitschrift für wärmetechnische Anwendungen mit dem Energieträger Strom- in Industrie, Gewerbe und Gebäudeausrüstung : Organ des Elektrowärme-Institutes Hannover, der Fachgemeinschaft Therom Prozess-und Abfalltechnik im Verband Deutscher Maschinen-und Anlagenbau e.V., Frankfurt am Main, und des Zentralverbandes der Elektrotechnischen Industrie e.V.-ZVEI, Fachverband Elektrowärmeanlagen, Frankfurt am Main. WEiI D
35 0340-3513 Elektrowärme International. Edition A, Elektrowärme im Technischen Ausbau. WEiI D
36 0945-8840 Elektrowärme International. Edition A, ETA Elektrowärme im Technischen Ausbau. WEiI D
37 0340-3521 Elektrowärme International. Edition B, Industrielle Elektrowärme. WEiI D
38 0013-7294 Energetyka : organ Centralnego Zarządu Energetyki : pismo poświęcone zagadnieniom energetyki. WEiI D A S
39 Energetyka Cieplna w Liczbach / Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. WEiI D
40 Energetyka Wodna : aktualności, praktyka, prawo, projekty, wiedza, ekologia / Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych ; [red. nacz. Michał Kubecki]. WEiI D
41 2082-906X Energia dla Przemysłu. WEiI D S
42 1897-3833 Energia Elektryczna : klient, dystrybucja, przesył : wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej : biuletyn branżowy. WEiI D
43 2082-5021 Energia Gigawat.info. WEiI D
44 1898-4347 Energia ze Źródeł Odnawialnych w... R. / Główny Urząd Statystyczny. [Departament Przemysłu]. WEiI D
45 0174-6189 ETA Elektrowärme im Technischen Ausbau. WEiI D
46 1426-711X Fakty, Dokumenty / Polskie Sieci Elektroenergetyczne. WEiI D
47 1897-1288 GLOBEnergia : odnawialne źródła energii. WEiI WIŚ D A S
48 0017-2413 Gospodarka Paliwami i Energią : miesięcznik poświęcony szczególnie energetyce przemysłowej : organ Ministerstwa Górnictwa i Energetyki oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich. WEiI D
49 1731-7150 Hakin 9 : jak się obronić : magazyn dla osób interesujących się bezpieczeństwem systemów informatycznych. WEiI D
50 0272-1708 IEEE Control Systems Magazine WEiI D
IEEE P
51 0018-9235 IEEE Spectrum WEiI D
IEEE P
52 1051-8223 IEEE Transactions on Applied Superconductivity WEiI D
IEEE P
53 0018-9286 IEEE Transactions on Automatic Control WEiI D
IEEE P
54 0098-4094 IEEE Transactions on Circuits and Systems WEiI D
IEEE P
55 1057-7122 IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications WEiI D
IEEE P
56 1057-7130 IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Analog and Digital Signal Processing WEiI D
IEEE P
57 0090-6778 IEEE Transactions on Communications WEiI D
IEEE P
58 0098-3063 IEEE Transactions on Consumer Electronics WEiI D
IEEE P
59 0018-9359 IEEE Transactions on Education WEiI D
IEEE P
60 0885-8969 IEEE Transactions on Energy Conversion WEiI D
IEEE P
61 1063-6706 IEEE Transactions on Fuzzy Systems WEiI D
IEEE P
62 0278-0046 IEEE Transactions on Industrial Electronics WEiI D
IEEE P
63 0093-9994 IEEE Transactions on Industry Applications WEiI D
IEEE P
64 0018-9456 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement WEiI D
IEEE P
65 0018-9464 IEEE Transactions on Magnetics WEiI D
IEEE P
66 0093-3813 IEEE Transactions on Plasma Science WEiI D
IEEE P
67 0885-8977 IEEE Transactions on Power Delivery WEiI D
IEEE P
68 0885-8993 IEEE Transactions on Power Electronics WEiI D
IEEE P
69 0885-8950 IEEE Transactions on Power Systems WEiI D
IEEE P
70 1231-5990 Informatyka Stosowana / Politechnika Lubelska. Katedra Informatyki. WEiI OINT D
71 2083-0157 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska = Informatics Control Measurement i Economy and Environment Protection : organ Fundacji Nauka dla Przemysłu i Środowiska / red. nauk. J. Pisarek. WEiI WIŚ D
72 0098-9886 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS WEiI D
Wiley P
73 2081-8491 International Journal of Electronics and Telecommunications / Polish Academy of Sciences. Committee of Electronics and Telecommunications. WEiI D P
74 2300-1410 Inżynier Medyczny Fizyk : fizyka - inżynieria - elektroradiologia - radiologia / [red. nacz. Grzegorz Pawlicki]. WEiI D
75 0368-1025 Izmieritel'naâ Technika. WEiI D
76 1026-3535 Izvestiâ Rossijskoj Akademii Nauk. Ènergetika. WEiI D
77 1897-8649 Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems / Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP. WEiI D
78 0304-8853 Journal of Magnetism and Magnetic Materials WEiI D P
Elsevier P A
79 0957-4522 Journal of Materials Science: Materials in Electronics WEiI D
80 0867-6747 Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji / Polska Akademia Nauk. Komitet Elektroniki i Telekomunikacji. WEiI D
81 2083-070X Magazyn Fotowoltaika : [instalacje, technologie, rynek]. WEiI WIŚ D
82 1055-6915 Magnetic and Electrical Separation. WEiI D
83 0860-8229 Metrologia i Systemy Pomiarowe / [Polska Akademia Nauk Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej]. WEiI WM WZiPT D P
84 2353-6535 Modele Inżynierii Teleinformatyki : wybrane zastosowania / Politechnika Koszalińska. WEiI D
85 0941-0643 Neural Computing & Applications WEiI-M D P
86 1732-937X Nowa Elektrotechnika : miesięcznik dla inżynierów elektryków / Instytut Elektrotechniki. WEiI D
87 1899-0886 Nowa Energia : elektroenergetyka, odbiorcy - rynek energii, paliwa dla energetyki, ciepłownictwo, technologie / [red. nacz. Dorota Kubek]. WEiI D
88 2299-1433 Paliwa i Energetyka. WEiI D
89 1427-9126 PAR Pomiary Automatyka Robotyka : miesięcznik naukowo-techniczny / [PIAP Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów]. WEiI D S
90 1478-6478 Physical Separation in Science and Engineering. WEiI D
91 1429-6675 Polityka Energetyczna / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. WEiI D
92 1730-2420 Polska Energetyka Słoneczna : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej / [red. nacz. Dorota Chwieduk]. WEiI D
93 1689-5304 Polska Energia : magazyn Grupy Tauron. WEiI D
94 0032-4140 Pomiary Automatyka Kontrola : miesięcznik naukowo-techniczny Naczelnej Organizacji Technicznej. WEiI D S
95 1897-0737 Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering / ed. by Ryszard Nawrowski. WEiI D
96 0032-6216 Prace Instytutu Elektrotechniki / Ministerstwo Przemysłu Maszynowego. WEiI D
97 Prace Instytutu Nafty i Gazu. WEiI WM WZiPT WIŚ D
98 0238-9843 Prace Instytutu Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej. Seria B / Politechnika Lubelska. WBiA WEiI WZiPT OINT D
99 0239-5347 Prace Instytutu Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej. Seria C / Politechnika Lubelska. WBiA WEiI WZiPT OINT D
100 0324-976X Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Monografie. WEiI D