Menu

  1. PL
  2. Logo Biblioteka Politechniki Lubelskiej
  3. BC
  4. BP
BIBLIOTEKA
Politechniki Lubelskiej
InfonaNet
Wyszukiwarka czasopism

Wyszukiwarka InfonaNet ułatwia odnalezienie czasopisma w bazie.

Dostarcza nam informacji o czasopismach polskich i zagranicznych w wersji elektronicznej i drukowanej.

Czasopisma w wersji elektronicznej odsyłają do pełnych tekstów, abstraktów lub do spisów treści.

Czasopisma w wersji drukowanej udostępniane są w Bibliotekach Wydziałowych PL.

Prenumerowane czasopisma elektroniczne są dostępne dla pracowników i studentów PL również spoza sieci uczelnianej. Aby uzyskać połączenie należy się zalogować.

Czytaj więcej...

Tytuł
  • Język:
  • Lokalizacja:
  • Bazy:
  • Dostęp:
  • A-Z:
# ISSN Tytuł czasopisma Dostęp
101 0473-7733 Ochrona przed Korozją : biuletyn kwartalny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego [et al.]. WM WZiPT-M D P
102 Odpowiedzialny Biznes w Polsce : 100 dobrych przykładów : raport / Forum Odpowiedzialnego Biznesu. WZiPT D
103 OECD Przegląd Gospodarczy : Polska ... / Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. WZiPT D
104 0137-5466 Organizacja i Kierowanie / Polska Akademia Nauk. Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Organizacji i Kierowania. WZiPT D P
105 2083-8867 Outsourcing & More / red. nacz. Dymitr Doktór. WZiPT D P
106 1231-2207 Parkiet : gazeta giełdy. WZiPT D
107 1232-3004 PC World Komputer : popularny miesięcznik informatyczny. WZiPT D
108 1689-4669 PC World. WM WZiPT WIŚ D S
109 1233-0299 Personel : sprawy pracownicze. WZiPT D
110 1641-0793 Personel i Zarządzanie. WZiPT D
111 2084-4085 Perspektywy Europejskie / Instytut Europejski ; [Fundacja Państwo Obywatelskie]. WZiPT D
112 1428-1821 PG Dziennik Prawa i Gospodarki. WZiPT D
113 0477-0625 Podstawowe Problemy Współczesnej Techniki : seria popularnonaukowa Wydziału Nauk Technicznych / Polska Akademia Nauk. OUZ WZiPT D
114 0032-2725 Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe : miesięcznik poświęcony chemii i technologii polimerów / Instytut Tworzyw Sztucznych. WM WM-M WZiPT-M D S
115 2083-2281 Polska : raport o konkurencyjności ... / Instytut Gospodarki Światowej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. WZiPT D
116 1230-7599 Polska Gazeta Transportowa : tygodnik poświęcony sprawom transportu i spedycji / [red. nacz. Jerzy Woyciechowski]. WZiPT D
117 1231-1545 Poradnik Handlowca : dwutygodnik ogólnopolski. WZiPT D
118 1898-9888 Portfel.pl : finanse, gospodarka, firma, dotacje, prawo, prestiż, kraj, świat / [red. nacz. Magdalena Sadowska]. WZiPT D
119 0032-5430 Postępy Fizyki : dwumiesięcznik naukowy poświęcony upowszechnianiu wiedzy fizycznej / Polskie Towarzystwo Fizyczne. WZiPT-M D
120 2080-4075 Postępy Nauki i Techniki = Advances in Science and Technology / [Katedra Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Lublinie]. WZiPT D
121 0867-793X Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego / Instytut Maszyn Spożywczych ; pod red. Alberta Gromana. WM WZiPT D
122 1896-8082 Praca i Zdrowie : polskie forum ochrony pracy. WZiPT D
123 1732-1565 Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. WZiPT D
124 0208-5895 Prace Instytutu Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej - Politechnika Lubelska. Seria B. Artykuły i Komunikaty. WBiA WZiPT OINT D
125 0860-861X Prace Instytutu Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej. Seria C / Politechnika Lubelska. WBiA WZiPT D
126 0239-5908 Prace Instytutu Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej. Seriia A. Rozprawy i Studia. WBiA WZiPT OINT D
127 0239-5835 Prace Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii. Seria A, Rozprawy i Studia / Politechnika Lubelska. WZiPT OINT D
128 0860-0740 Prace Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii. Seria C / Politechnika Lubelska. WBiA WZiPT OINT D
129 Prace Instytutu Nafty i Gazu. WM WZiPT WIŚ D
130 0239-5843 Prace Instytutu Organizacji i Zarządzania. Seria A / Politechnika Lubelska. WBiA WM WZiPT OINT D
131 0209-3480 Prace Instytutu Organizacji i Zarządzania. Seria B / Politechnika Lubelska. WZiPT OINT D
132 0860-7974 Prace Instytutu Organizacji i Zarządzania. Seria C / Politechnika Lubelska. WZiPT OINT D
133 0238-9843 Prace Instytutu Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej. Seria B / Politechnika Lubelska. WBiA WM WZiPT OINT D
134 0239-5347 Prace Instytutu Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej. Seria C / Politechnika Lubelska. WBiA WM WZiPT OINT D
135 0239-5851 Prace Instytutu Technologii i Eksploatacji Maszyn. Seria A / Politechnika Lubelska. WBiA WM WZiPT OINT D
136 0324-8445 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu. WZiPT D
137 0324-9492 Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Monografie. WZiPT D
138 0324-9468 Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. WZiPT D
139 Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Współpraca. WZiPT D
140 0137-6314 Prace Naukowe Ośrodka Badań Prognostycznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Monografie. WZiPT D
141 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. WBiA WZiPT WIŚ OINT D
142 1426-3742 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Chemia. WBiA WZiPT OINT D
143 0866-9457 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Ekonomia. WZiPT OINT D
144 0860-8180 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Elektryka. WBiA WM WZiPT OINT D
145 0860-7699 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Matematyka. WBiA WZiPT OINT D
146 0860-8172 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Mechanika. WBiA WM WZiPT OINT D
147 0860-7680 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Organizacja i Zarządzanie. WBiA WM WZiPT OINT D
148 1896-4532 Prace Naukowe Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Monografie. WZiPT D
149 1643-6857 Prace Naukowe. Fizyka / Politechnika Warszawska. WZiPT D
150 0079-4872 Prakseologia / [Pracownia Ogólnych Problemów Organizacji Pracy PAN]. WZiPT D P
151 1232-2628 Praktyczny Elektronik / red. nacz. Dariusz Cichoński. WZiPT D
152 Prawo i Administracja / Wyższa Szkoła Biznesu w Pile. WZiPT D
153 1734-2422 Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce. WZiPT D A
154 1734-2430 Prawo Unii Europejskiej. WZiPT D
155 1425-9818 Press : media, reklama, public relations. WZiPT D A
156 0137-8651 Problemy Jakości : kwartalnik naukowo-techniczny / Centralny Urząd Jakości i Miar. WZiPT D P
157 0552-2188 Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze / [Ministerstwo Oświaty]. WZiPT D
158 1641-1536 Problemy Rachunkowości : rachunkowość, finanse, kontrola. WZiPT D S
159 1644-9584 Problemy Zarządzania / Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski. WZiPT D P
160 1426-6660 Promotor : ogólnopolskie pismo promujące zakłady pracy chronionej oraz producentów i dystrybutorów środków ochrony pracy. WZiPT D S
161 2081-6855 Promotor BHP : bezpieczeństwo, komfort, praca. WZiPT D
162 1230-1493 Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Filozoficznych, Instytut Filozofii i Socjologii. WZiPT D
163 0137-7221 Przegląd Organizacji : biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. WM WZiPT D A S
164 0867-7514 Przegląd Podatkowy : podatki, cła, giełdy / red.nacz. Witold Konieczny. WZiPT D
165 0048-5675 Przegląd Psychologiczny / Polskie Towarzystwo Psychologiczne. WZiPT D
166 0033-2372 Przegląd Statystyczny : kwartalnik poświęcony nauce i potrzebom życia : organ Sekcji Statystyki Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. WZiPT D P
167 0137-8783 Przegląd Techniczny : tygodnik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. WBiA WM WZiPT OINT D P
168 0137-5490 Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego : dodatek bezpłatny do ... "Życia Gospodarczego" / [red. Czesław Przymusiński]. WZiPT-M D S
169 0033-2496 Przemysł Chemiczny : miesięcznik poświęcony sprawom polskiego przemysłu chemicznego, wydawany staraniem Instytutu Badań Naukowych i Technicznych Metan we Lwowie. WZiPT D
170 0033-2860 Psychologia Wychowawcza / Związek Nauczycielstwa Polskiego. WZiPT D
171 0239-4170 Psychoterapia / Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Sekcja Psychoterapii, Ośrodek Informacji Naukowej "Polfa". WZiPT D
172 Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej [...] / oprac. Hanna Celoch. OUZ WBiA WM WZiPT WIŚ D
173 1730-1165 Q Jakości. WZiPT D
174 0481-5475 Rachunkowość : czasopismo poświęcone zagadnieniom rachunkowości i finansów / Biuro Organizacji Rachunkowości. WZiPT D S
175 1508-0560 Rachunkowość : poradnik praktyczny. WZiPT D
176 Raport o franczyzie w Polsce... WZiPT D
177 0137-6802 RE Radioelektronik : miesięcznik elektroników, radioamatorów i krótkofalowców / [red.nacz. Andrzej Sowiński]. WZiPT D
178 0137-6802 RE Radioelektronik Audio-Hi-Fi-Video / [red. nacz. Andrzej Sowiński]. WM WZiPT D
179 1899-8054 Report on Activities of the Polish Financial Supervision Authority in ... WZiPT D
180 1506-0632 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej / Główny Urząd Statystyczny. WZiPT OINT D P
181 0485-3210 Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego / Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Wydział Statystyki. WZiPT D
182 0373-8302 Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 2, Wiadomości Matematyczne. WZiPT D
183 0137-2890 Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 3, Matematyka Stosowana. WZiPT-M D
184 0551-6528 Rozprawy / Politechnika Poznańska. WBiA WM WZiPT D
185 Rozprawy / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. WM WZiPT D
186 0867-096X Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka. WBiA WM WZiPT WIŚ D
187 0208-6948 Służba Pracownicza : biuletyn Ministerstwa Pracy, Płac i Spraw Socjalnych. WZiPT D
188 Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z Działalności Państwowej Inspekcji Pracy w... R. / Państwowa Inspekcja Pracy. WZiPT D P
189 1899-8046 Sprawozdanie z Działalności Komisji Nadzoru Finansowego w ... Roku. WZiPT D
190 1230-1647 Sprawy Nauki : biuletyn Komitetu Badań Naukowych. WZiPT-M OINT D P
191 1732-324X Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. WZiPT D
192 1429-6063 Studia i Monografie / Politechnika Opolska. WM WZiPT D
193 0039-3371 Studia Socjologiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. WZiPT D P
194 0867-6380 Świat Nauki = Scientific American. WM WZiPT WIŚ OINT D
195 1643-0840 Szkolnictwo Wyższe : dane podstawowe : [informator] / Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Departament Planowania i Finansów. WZiPT OINT D
196 0137-8171 Szkoła Zawodowa : organ Związku Nauczycielstwa Polskiego. WZiPT-M D
197 1733-747X Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science / Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Polska Akademia Nauk. Komisja Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości. WZiPT D A S
198 0137-2963 Trakcja i Wagony : miesięcznik techniczno-gospodarczy. WZiPT D
199 1643-6067 Transport Drogowy : serwis informacyjno-doradczy : aktualne informacje prawne i wskazówki dla eksporterów, importerów i firm przewozowych / [red. odpowiedzialny Michał Barszcz]. WZiPT D
200 1732-2774 Transport i Komunikacja : dwumiesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji, funkcjonowania i integracji wszystkich systemów transportu i komunikacji / Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Samorządów na Rzecz Kolei Lokalnych. WZiPT D