Menu

  1. PL
  2. Logo Biblioteka Politechniki Lubelskiej
  3. BC
  4. BP
BIBLIOTEKA
Politechniki Lubelskiej
InfonaNet
Wyszukiwarka czasopism

Wyszukiwarka InfonaNet ułatwia odnalezienie czasopisma w bazie.

Dostarcza nam informacji o czasopismach polskich i zagranicznych w wersji elektronicznej i drukowanej.

Czasopisma w wersji elektronicznej odsyłają do pełnych tekstów, abstraktów lub do spisów treści.

Czasopisma w wersji drukowanej udostępniane są w Bibliotekach Wydziałowych PL.

Prenumerowane czasopisma elektroniczne są dostępne dla pracowników i studentów PL również spoza sieci uczelnianej. Aby uzyskać połączenie należy się zalogować.

Czytaj więcej...

Tytuł
  • Język:
  • Lokalizacja:
  • Bazy:
  • Dostęp:
  • A-Z:
# ISSN Tytuł czasopisma Dostęp
101 0239-5282 Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. WM D
102 0208-7448 Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa : czasopismo naukowo-techniczne : nowoczesne konstrukcje nowe technologie ekonomika wydobycia mechanizacja elektryfikacja elektronika automatyzacja / Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego. WM D
103 0860-8229 Metrologia i Systemy Pomiarowe / [Polska Akademia Nauk Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej]. WM WZiPT D P
104 2353-6535 Modele Inżynierii Teleinformatyki : wybrane zastosowania / Politechnika Koszalińska. WM D
105 1896-771X Modelowanie Inżynierskie / Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. WM D
106 0860-097X Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. WBiA WM WIŚ D
107 1426-2932 Motocykl. WM D
108 1426-2622 Motocykle Katalog. WM D
109 Motocykle Świata : katalog. WM D
110 0580-0447 Motor : tygodnik pracowników transportu samochodowego / [organ Związku Zawodowego Pracowników Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Polskiego Związku Motorowego]. WM D
111 1730-8658 Motrol : motoryzacja i energetyka rolnictwa = motorization and energetics in agriculture / Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN. Oddział w Lublinie, Katedra Pojazdów i Silników Akademii Rolniczej w Lublinie. WM D P
112 0029-179X Normalizacja : miesięcznik naukowo-techniczny / Polski Komitet Normalizacyjny. WM OINT D
113 1732-937X Nowa Elektrotechnika : miesięcznik dla inżynierów elektryków / Instytut Elektrotechniki. WM D
114 1899-0886 Nowa Energia : elektroenergetyka, odbiorcy - rynek energii, paliwa dla energetyki, ciepłownictwo, technologie / [red. nacz. Dorota Kubek]. WM D
115 1507-465X Nowoczesny Magazyn : pismo o systemach składowania i magazynowania. WM D
116 1640-5358 Nowości w Światowej Literaturze Górniczej : mechanizacja górnictwa, maszyny i urządzenia górnicze / Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej. WM D
117 1233-0973 Nowy Auto Katalog : modele roku ... . WM D
118 2081-7002 Obróbka Metalu : kwartalnik techniczny / [red. nacz. Jerzy Jeleńkowski]. WM D S
119 0472-4313 Obróbka Plastyczna : zeszyty Instytutu Obróbki Plastycznej. WM D
120 0867-2628 Obróbka Plastyczna Metali / [Instytut Obróbki Plastycznej]. WM D
121 0029-8220 Ochrona Pracy : bezpieczeństwo i higiena pracy : organ Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. WM WZiPT D
122 0473-7733 Ochrona przed Korozją : biuletyn kwartalny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego [et al.]. WM WZiPT-M D P
123 0030-3348 Opakowanie. WM D P
124 0137-8635 Organizacja i Kierownictwo : przegląd czasopism zagranicznych / Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. WM D
125 0860-4673 Organizacja, Metody, Technika : czasopismo poświęcone zagadnieniom pracy administracyjnej / [Zakład Organizacji i Techniki Pracy Biurowej przy Ministerstwie Finansów]. WM D
126 1509-1767 Packaging Polska : magazyn dla przemysłu opakowaniowego, transportu i logistyki. WM D
127 2299-1433 Paliwa i Energetyka. WM D
128 1230-3461 Paliwa Płynne : magazyn rynku paliwowego : handel i rynek, produkcja, technika, prawo i finanse : [biuletyn Polskiej Izby Paliw Płynnych]. WM D
129 1230-2627 Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji. WM D
130 1427-9126 PAR Pomiary Automatyka Robotyka : miesięcznik naukowo-techniczny / [PIAP Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów]. WM D S
131 1689-4669 PC World. WM WZiPT WIŚ D S
132 PM Przegląd Mechaniczny : dwutygodnik naukowo-techniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. WM WM-M D S
133 0032-2725 Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe : miesięcznik poświęcony chemii i technologii polimerów / Instytut Tworzyw Sztucznych. WM WM-M WZiPT-M D S
134 1429-6675 Polityka Energetyczna / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. WM D
135 1730-2420 Polska Energetyka Słoneczna : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej / [red. nacz. Dorota Chwieduk]. WM D
136 1689-5304 Polska Energia : magazyn Grupy Tauron. WM D
137 1508-7638 Polski Traker : magazyn transportu drogowego i spedycji. WM D
138 0032-4140 Pomiary Automatyka Kontrola : miesięcznik naukowo-techniczny Naczelnej Organizacji Technicznej. WM D S
139 Poradnik Diagnosty SKP .... : zbiór aktów prawnych obowiązujących i wymaganych w stacji kontroli pojazdów / Regionalne Centrum Szkolenia Motoryzacji ; Polski Związek Motorowy. Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej w Poznaniu ; [red. Marcin Buczyński]. OUZ WM D
140 1899-4040 Poradnik Motoryzacyjny : kwartalnik dla naprawiających i badających pojazdy / [Polska Izba Sacji Kontroli Pojazdów ; red. nacz. Krzysztof Trzeciak]. WM D S
141 1643-4609 Poradnik Serwisowy : kompendium praktycznej wiedzy warsztatowej . WM D S
142 0373-5982 Postępy Astronautyki : biuletyn naukowy / Polskie Towarzystwo Astronautyczne. WM D
143 0867-793X Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego / Instytut Maszyn Spożywczych ; pod red. Alberta Gromana. WM WZiPT D
144 0137-4478 Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. Sekcja Podstaw Technologii. WM D
145 0137-3846 Powłoki Ochronne : czasopismo Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. WM D
146 Prace IBS PAN / Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych. WM D
147 0032-6216 Prace Instytutu Elektrotechniki / Ministerstwo Przemysłu Maszynowego. WM D
148 0509-6669 Prace Instytutu Lotnictwa / Ministerstwo Przemysłu Maszynowego. WM D P
149 Prace Instytutu Nafty i Gazu. WM WZiPT WIŚ D
150 0239-6483 Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Materiały Instruktażowe. WM D
151 0020-4528 Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe. WM D
152 Prace Instytutu Organizacji i Kierowania. Seria B, Cybernetyka Stosowana i Informatyka / Polska Akademia Nauk, Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Organizacji i Kierowania. WM D
153 0239-5843 Prace Instytutu Organizacji i Zarządzania. Seria A / Politechnika Lubelska. WBiA WM WZiPT OINT D
154 0238-9843 Prace Instytutu Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej. Seria B / Politechnika Lubelska. WBiA WM WZiPT OINT D
155 0239-5347 Prace Instytutu Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej. Seria C / Politechnika Lubelska. WBiA WM WZiPT OINT D
156 0239-5851 Prace Instytutu Technologii i Eksploatacji Maszyn. Seria A / Politechnika Lubelska. WBiA WM WZiPT OINT D
157 0238-9894 Prace Instytutu Technologii i Eksploatacji Maszyn. Seria B / Politechnika Lubelska. WBiA WM OINT D
158 0239-586X Prace Instytutu Technologii i Eksploatacji Maszyn. Seria C / Politechnika Lubelska. WM OINT D
159 0137-2289 Prace Instytutu Transportu / Politechnika Warszawska. WM D
160 Prace Komisji Nauk Technicznych / Polska Akademia Umiejętności. WM D
161 0324-976X Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Monografie. WM D
162 0084-2826 Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. WM D
163 0370-0798 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. WM D
164 Prace Naukowe Instytutu Informatyki Politechniki Wrocławskiej. Bazy Danych. WM D
165 Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Monografie. WM D
166 0324-962X Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Monografie. WM D
167 1733-0696 Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Monografie. WM D
168 1733-0718 Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Studia i Materiały. WM D
169 0324-9484 Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje. WM D
170 0324-945X Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Monografie. WM D
171 0324-9328 Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Monografie. WM D
172 0137-6284 Prace Naukowe Instytutu Układów Elektromaszynowych Politechniki Wrocławskiej. Monografie. WM D
173 0084-294X Prace Naukowe Instytutu Układów Elektromaszynowych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. WM D
174 0860-8180 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Elektryka. WBiA WM WZiPT OINT D
175 0866-921X Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Górnictwo. WM OINT D
176 0860-8172 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Mechanika. WBiA WM WZiPT OINT D
177 0860-7680 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Organizacja i Zarządzanie. WBiA WM WZiPT OINT D
178 1897-8827 Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka. WM D
179 0137-2343 Prace Naukowe. Elektronika / Politechnika Warszawska. WM D
180 0137-2319 Prace Naukowe. Elektryka / Politechnika Warszawska. WM D
181 1234-5229 Prace Naukowe. Inżynieria Materiałowa / Politechnika Warszawska. WM D
182 1234-4338 Prace Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Warszawska. WM WIŚ D
183 0860-858X Prace Naukowe. Konferencje / Politechnika Warszawska. WM D
184 0137-2335 Prace Naukowe. Mechanika / Politechnika Warszawska. WM D
185 0860-2506 Prace Naukowe. Organizacja i Zarządzanie Przemysłem / Politechnika Warszawska. WM D
186 1230-9265 Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska. WM D
187 Prace Seminaryjne Instytutu Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej / Akademia Morska w Szczecinie. WM D
188 1230-2856 Prawo Przedsiębiorcy : zbiór tekstów aktualnego prawa gospodarczego / Biuro Informacji Organizacyjno-Prawnej "Inform". WM D
189 0239-0493 Problemy Ekonomiki Transportu : biuletyn informacyjny / Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu. WM D
190 Problemy Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej : praca zbiorowa / Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk ; pod red. Janusza Mroczki. OUZ WM D
191 0137-5504 Problemy Organizacji : zeszyty naukowe / Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. WM D
192 0208-693X Problemy Postępu Technicznego : kwartalnik Ośrodka Postępu Technicznego przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Wojewódzkiej Komisji Zwiążków Zawodowych w Katowicach. WM D
193 0370-2219 Problemy Techniki w Medycynie / Organ Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej. WM D
194 1899-699X Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie. WM D
195 0867-8502 Przegląd Akademicki : dwutygodnik informacyjno-publicystyczny / red. nacz. Piotr Krzysztof Kuty. WM D
196 0032-8138 Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego / [ Mieczysław Gutkowski, red. nacz.]. WM D
197 0239-1449 Przegląd Dokumentacyjny / Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Szynowych, Zespół Sekcji Dokumentalistów BOINTE. WM D
198 0033-2097 Przegląd Elektrotechniczny : miesięcznik poświęcony wiedzy elektrotechnicznej, sprawom przemysłu i elektryfikacyi. WM D P
199 1731-6103 Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje / [red. nacz. Sławomir Tumański]. WM D
200 0033-216X Przegląd Górniczy : miesięcznik. WM D