Menu

  1. PL
  2. Logo Biblioteka Politechniki Lubelskiej
  3. BC
  4. BP
BIBLIOTEKA
Politechniki Lubelskiej
InfonaNet
Wyszukiwarka czasopism

Wyszukiwarka InfonaNet ułatwia odnalezienie czasopisma w bazie.

Dostarcza nam informacji o czasopismach polskich i zagranicznych w wersji elektronicznej i drukowanej.

Czasopisma w wersji elektronicznej odsyłają do pełnych tekstów, abstraktów lub do spisów treści.

Czasopisma w wersji drukowanej udostępniane są w Bibliotekach Wydziałowych PL.

Prenumerowane czasopisma elektroniczne są dostępne dla pracowników i studentów PL również spoza sieci uczelnianej. Aby uzyskać połączenie należy się zalogować.

Czytaj więcej...

Tytuł
  • Język:
  • Lokalizacja:
  • Bazy:
  • Dostęp:
  • A-Z:
# ISSN Tytuł czasopisma Dostęp
101 0860-0740 Prace Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii. Seria C / Politechnika Lubelska. WBiA WZiPT OINT D
102 0239-5843 Prace Instytutu Organizacji i Zarządzania. Seria A / Politechnika Lubelska. WBiA WM WZiPT OINT D
103 0239-5339 Prace Instytutu Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej. Seria A / Politechnika Lubelska. WBiA OINT D
104 0238-9843 Prace Instytutu Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej. Seria B / Politechnika Lubelska. WBiA WM WZiPT OINT D
105 0239-5347 Prace Instytutu Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej. Seria C / Politechnika Lubelska. WBiA WM WZiPT OINT D
106 0138-0796 Prace Instytutu Techniki Budowlanej. WBiA D A S
107 0239-5851 Prace Instytutu Technologii i Eksploatacji Maszyn. Seria A / Politechnika Lubelska. WBiA WM WZiPT OINT D
108 0238-9894 Prace Instytutu Technologii i Eksploatacji Maszyn. Seria B / Politechnika Lubelska. WBiA WM OINT D
109 1643-3378 Prace Naukowe / Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. WBiA D
110 0209-1380 Prace Naukowe IBMER / Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie. WBiA D
111 0137-6233 Prace Naukowe Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje. WBiA D
112 0324-9905 Prace Naukowe Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej. Monografie. WBiA D
113 0324-9891 Prace Naukowe Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. WBiA D
114 0324-9875 Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Monografie. WBiA D
115 0137-6241 Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. WBiA D
116 Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Seria: Monografie. WBiA D
117 0084-2834 Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej. Monografie. WBiA D
118 0084-2842 Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. WBiA D
119 Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje. WBiA D
120 0324-9662 Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej. Monografie. WBiA D
121 0324-9654 Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. WBiA D
122 0324-9727 Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Monografie. WBiA D
123 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. WBiA WZiPT WIŚ OINT D
124 0860-8636 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Budownictwo. WBiA OINT D
125 1426-3742 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Chemia. WBiA WZiPT OINT D
126 0860-8180 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Elektryka. WBiA WM WZiPT OINT D
127 1426-3734 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Fizyka. WBiA OINT D
128 0860-7699 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Matematyka. WBiA WZiPT OINT D
129 0860-8172 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Mechanika. WBiA WM WZiPT OINT D
130 0860-7680 Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Organizacja i Zarządzanie. WBiA WM WZiPT OINT D
131 0208-7065 Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego. WBiA D
132 0208-7146 Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Inżynierii Lądowej. WBiA D
133 1896-1630 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria Architektura / Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. WBiA D
134 Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa. WBiA D
135 1232-1354 Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Katedra Projektowania Architektury Mieszkaniowej. WBiA D
136 Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Prawo Autorskie w Architekturze. WBiA D
137 Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Projektowanie Architektury Mieszkaniowej. WBiA D
138 0137-2297 Prace Naukowe. Budownictwo / Politechnika Warszawska. WBiA D
139 0860-343X Prace Naukowe. Inżynieria Sanitarna i Wodna / Politechnika Warszawska. WBiA D
140 0032-9517 Problemy Inwestowania i Rozwoju : organ Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa / Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa. Zespół Problemów Inwestowania i Rozwoju. WBiA D
141 0552-2145 Problemy Kolejnictwa : biblioteka osiągnięć kolejnictwa światowego / Instytut Naukowo-Badawczy Kolejnictwa. WBiA D P
142 0239-7404 Problemy Projektowe : międzyresortowy organ naukowo-techniczny w zakresie zagadnień organizacyjno-projektowych / [Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego]. WBiA D
143 0555-2966 Problemy Rozwoju Budownictwa / Instytut Organizacji Mechanizacji Budownictwa. WBiA D
144 0239-3174 Projektowanie i Systemy : zagadnienia metodologiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Naukoznawstwa. WBiA D
145 0033-2038 Przegląd Budowlany : organ Stowarzyszenia Zawodowego Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej. WBiA WBiA-M D S
146 1429-8775 Przegląd Dokumentacyjny, Urządzenia Wentylacyjno-Klimatyzacyjne i Ochrony Powietrza / Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających ''BAROWENT''. WBiA D
147 0239-1848 Przegląd Dokumentacyjny, Urządzenia Wentylacyjno-Klimatyzacyjne i Odpylające / Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających BAROWENT, Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. WBiA D
148 0033-2127 Przegląd Geodezyjny : czasopismo poświęcone miernictwu i zagadnieniom z nim związanym / [Związek Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej]. WBiA D
149 0033-2135 Przegląd Geofizyczny / Polskie Towarzystwo Meteorologiczne i Hydrologiczne. WBiA D
150 0033-2151 Przegląd Geologiczny. WBiA D
151 0033-2232 Przegląd Komunikacyjny : miesięcznik ekonomiczno-techniczny. WBiA D
152 0137-8783 Przegląd Techniczny : tygodnik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. WBiA WM WZiPT OINT D P
153 Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej [...] / oprac. Hanna Celoch. OUZ WBiA WM WZiPT WIŚ D
154 1429-8120 Renowacje : kwartalnik ogólnopolski : zabytki, stare domy, mieszkania, wnętrza, antyki. WBiA D
155 1643-2029 Renowacje i Zabytki : konserwacja, renowacja, adaptacja : kwartalnik ogólnopolski. WBiA D A S
156 0079-3663 Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego. WBiA D
157 0551-6528 Rozprawy / Politechnika Poznańska. WBiA WM WZiPT D
158 0867-096X Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka. WBiA WM WZiPT WIŚ D
159 1425-5960 Rynek Energii : dwumiesięcznik. WBiA WM D A S
160 1230-9540 Rynek Instalacyjny : miesięcznik informacyjno-techniczny. WBiA D A
161 1233-054X Rzeczoznawca Majątkowy : kwartalnik Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. WBiA D
162 Scalone Normatywy : do wycen budynków i budowli / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa. WBiA D
163 1231-2517 Sekocenbud / Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "PROMOCJA". WBiA D
164 0137-222X Spotkania z Zabytkami : informator popularnonaukowy / Ministerstwo Kultury i Sztuki, Generalny Konserwator Zabytków, Ośrodek Dokumentacji Zabytków. WBiA D
165 1898-7168 Spotkanie z Zabytkiem. Monografia / [Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach ; red. Stanisław Majewski]. WBiA D
166 1230-9842 Środowisko : ogólnopolski biuletyn ekologiczny. WBiA WBiA-M WIŚ D
167 0239-8575 Studia i Materiały / Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Drogownictwa. WBiA D
168 0039-8144 Szkło i Ceramika / [Centralny Zarząd Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego]. WBiA D A S
169 1231-188X Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. WBiA D S
170 0137-3730 Technika Zagraniczna / NOT. WBiA D
171 1895-3980 Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych = Teka Commission of Architecture, Urban Planning and Landscape Studies / Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie. WBiA D P
172 0079-3450 Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie Komisja Urbanistyki i Architektury. WBiA D
173 0209-0333 Transport Miejski : zagadnienia techniczno - ekonomiczne transportu w miastach. WBiA D
174 1732-5153 Transport Miejski i Regionalny : technika, organizacja, zarządzanie, ekonomia, planowanie, bezpieczeństwo, ochrona środowiska : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. WBiA WZiPT D
175 1640-5455 Transport Przemysłowy. WBiA D
176 1426-9619 Twój Poradnik Budowlany. WBiA D
177 0042-0794 Uranja : czasopismo Towarzystwa Miłośników Astronomji / red. F. Kępiński. WBiA D S
178 1508-8081 Urządzamy z Muratorem ... WBiA WBiA-M D
179 0860-2395 Wiadomości Konserwatorskie : biuletyn Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków / [Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny]. WBiA D P
180 0013-2969 Wiadomości Ekologiczne / Komitet Ekologiczny Polskiej Akademii Nauk. WBiA WIŚ D
181 1429-9089 Wokół Płytek Ceramicznych. WBiA D
182 1429-8929 Współczesne Metody Wzmacniania i Przebudowy Mostów : referaty : ... seminarium / Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział Wielkopolski. WBiA D
183 Współczesne Problemy Hydrogeologii / [Zakład Hydrogeologii Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego]. WBiA WIŚ D
184 1230-8781 Wycena : kwartalnik informacyjny rzeczoznawców wyceny nieruchomości / Fundacja im. M. Oczapowskiego. WBiA D
185 2391-8772 Wycena Nieruchomości : informacje, wyjaśnienia, przepisy, porady / Warszawskie Centrum Postępu Techniczno- Organizacyjnego Budownictwa. WBiA D
186 1427-6941 Z Badań Katedry Historii Architektury / Politechnika Białostocka. Wydział Architektury. WBiA D
187 Zanieczyszczenie Powietrza w Polsce w Latach ... w Świetle Badań Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna. OUZ WBiA WIŚ D
188 Zanieczyszczenie Środowiska Hałasem w Świetle Badań W.I.O.Ś. w ... R. : (wybór zagadnień) / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. OUZ WBiA WIŚ D
189 1898-486X Zawód Architekt : technika, rynek, zarządzanie, prawo : ogólnopolski kwartalnik Krajowej Izby Architektów. WBiA D P
190 Zeszyt Naukowo-Techniczny. Budownictwo / Wyższa Szkoła Inżynierska w Lublinie. WBiA OINT D
191 0867-1788 Zeszyt Naukowy. Inżynieria Lądowa / Politechnika Krakowska. WBiA D
192 0452-6457 Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Geodezja. WBiA D
193 1898-6099 Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura. WBiA D
194 1730-6752 Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo. WBiA D
195 0239-572X Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Architektura. WBiA D
196 0239-569X Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Budownictwo. WBiA D
197 0373-8671 Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe. WBiA D
198 1507-6407 Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka / [Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej]. WBiA D
199 0079-449X Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budownictwo Lądowe. WBiA D
200 0209-2646 Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. WBiA WIŚ D