Menu

  1. PL
  2. Logo Biblioteka Politechniki Lubelskiej
  3. BC
  4. BP
BIBLIOTEKA
Politechniki Lubelskiej
InfonaNet
Wyszukiwarka czasopism

Wyszukiwarka InfonaNet ułatwia odnalezienie czasopisma w bazie.

Dostarcza nam informacji o czasopismach polskich i zagranicznych w wersji elektronicznej i drukowanej.

Czasopisma w wersji elektronicznej odsyłają do pełnych tekstów, abstraktów lub do spisów treści.

Czasopisma w wersji drukowanej udostępniane są w Bibliotekach Wydziałowych PL.

Prenumerowane czasopisma elektroniczne są dostępne dla pracowników i studentów PL również spoza sieci uczelnianej. Aby uzyskać połączenie należy się zalogować.

Czytaj więcej...

Tytuł
  • Język:
  • Lokalizacja:
  • Bazy:
  • Dostęp:
  • A-Z:
# ISSN Tytuł czasopisma Dostęp
101 1234-2696 Stalowe Szlaki : wydawnictwo Klubu Miłośników Kolei przy Technikum Kolejowym. OINT D
102 Stan Czystości Rzek, Jezior i Bałtyku : na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach ... / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. OUZ WIŚ OINT D
103 Stan Uszkodzenia Lasów w Polsce w ... R. : na podstawie badań monitoringowych / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. OUZ WIŚ OINT D
104 2084-4581 Stan Zdrowotny Lasów Polski w ... Roku / Inspekcja Ochrony Środowiska. OUZ WIŚ OINT D
105 1234-5962 Świat Kolei : magazyn sympatyków komunikacji szynowej. OINT D
106 0867-6380 Świat Nauki = Scientific American. WM WZiPT WIŚ OINT D
107 1643-0840 Szkolnictwo Wyższe : dane podstawowe : [informator] / Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Departament Planowania i Finansów. WZiPT OINT D
108 0867-1826 Twój Styl. OINT D
109 1897-4503 UE Fundusze Strukturalne : poradnik dla samorządów i przedsiębiorstw / Instytut Europejski, [Fundacja Prawo Europejskie]. OINT D
110 0860-2530 Wiadomości ORPAN : zapowiedzi wydawnicze : nowości w sprzedaży / Ośrodek Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych Polskiej Akademii Nauk. OINT D
111 1898-8415 Wiadomości PKN. Normalizacja / Polski Komitet Normalizacyjny. OINT D P
112 0209-1747 Wprost : [tygodnik społeczno-polityczny RSW "Prasa, Książka, Ruch" / red. nacz. Janusz Przybysz]. WZiPT OINT D
113 2300-6315 wSieci / red. nacz. Jacek Karnowski. OINT D
114 Z Doświadczeń Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych. OINT D
115 0324-8194 Zagadnienia Informacji Naukowej / Polska Akademia Nauk. Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej. OINT D
116 0044-1619 Zagadnienia Naukoznawstwa : studia i materiały / Polska Akademia Nauk. Komisja Naukoznawstwa. OINT D
117 Zeszyt Nauk Ekonomiczno-Społecznych / Wyższa Szkoła Inżynierska w Lublinie. OINT D
118 Zeszyt Naukowo-Techniczny / Wyższa Szkoła Inżynierska w Lublinie. WZiPT OINT D
119 Zeszyt Naukowo-Techniczny. Budownictwo / Wyższa Szkoła Inżynierska w Lublinie. WBiA OINT D
120 Zeszyt Naukowo-Techniczny. Elektryka / Wyższa Szkoła Inżynierska w Lublinie. OINT D
121 Zeszyt Naukowo-Techniczny. Matematyka, Fizyka, Chemia / Wyższa Szkoła Inżynierska w Lublinie. WZiPT OINT D
122 Zeszyt Naukowo-Techniczny. Mechanika / Wyższa Szkoła Inżynierska w Lublinie. WM OINT D
123 Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Inżynierska w Lublinie. Instytut Organizacji i Zarządzania. WZiPT OINT D
124 1230-7025 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. OINT D
125 0514-0994 Zwierciadło : tygodnik ilustrowany / Zarząd Główny Ligi Kobiet. OINT D