Menu

  1. PL
  2. Logo Biblioteka Politechniki Lubelskiej
  3. BC
  4. BP
BIBLIOTEKA
Politechniki Lubelskiej
InfonaNet
Wyszukiwarka czasopism

Wyszukiwarka InfonaNet ułatwia odnalezienie czasopisma w bazie.

Dostarcza nam informacji o czasopismach polskich i zagranicznych w wersji elektronicznej i drukowanej.

Czasopisma w wersji elektronicznej odsyłają do pełnych tekstów, abstraktów lub do spisów treści.

Czasopisma w wersji drukowanej udostępniane są w Bibliotekach Wydziałowych PL.

Prenumerowane czasopisma elektroniczne są dostępne dla pracowników i studentów PL również spoza sieci uczelnianej. Aby uzyskać połączenie należy się zalogować.

Czytaj więcej...

Tytuł
  • Język:
  • Lokalizacja:
  • Bazy:
  • Dostęp:
  • A-Z:
# ISSN Tytuł czasopisma Dostęp
101 2080-1467 Technologia Wody : systemy zaopatrzenia w wodę : ogólnopolski kwartalnik dla profesjonalistów / [red. nacz. Magdalena Seidel-Przywecka]. WIŚ D
102 Warunki Środowiskowe Polskiej Strefy Południowego Bałtyku w ... Roku / Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. [Oddział Morski]. WIŚ D
103 0013-2969 Wiadomości Ekologiczne / Komitet Ekologiczny Polskiej Akademii Nauk. WBiA WIŚ D
104 0137-8929 Wiedza i Życie : miesięcznik poświęcony popularyzacji wiedzy oraz samokształceniu / wydawany przez Powszechny Uniwersytet Korespondencyjny i Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. WM WZiPT WIŚ D A S
105 1896-0715 Woda i Ścieki : prawny serwis informacyjno-doradczy / [red. odp. Tomasz Łojek]. WIŚ D
106 1642-8145 Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie / Instytut Melioracji i Użytków Zielonych. WIŚ D
107 1644-1095 Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie. Rozprawy Naukowe i Monografie / [Instytut Melioracji i Użytków Zielonych]. WIŚ D
108 1731-724X Wodociągi - Kanalizacja : teoria, praktyka, zarządzanie / red. nacz. Tomasz Szymkowiak. WIŚ D P
109 Współczesne Problemy Hydrogeologii / [Zakład Hydrogeologii Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego]. WBiA WIŚ D
110 Wyniki Geochemicznych Badań Osadów Wodnych Polski w Latach ... / Inspekcja Ochrony Środowiska. OUZ WIŚ D
111 Wyniki Monitoringu Geochemicznego Osadów Wodnych Polski w Latach ... / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. OUZ WIŚ D
112 Zanieczyszczenie Powietrza w Polsce w Latach ... w Świetle Badań Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna. OUZ WBiA WIŚ D
113 Zanieczyszczenie Środowiska Hałasem w Świetle Badań W.I.O.Ś. w ... R. : (wybór zagadnień) / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. OUZ WBiA WIŚ D
114 1232-261X Zdrowa Żywność Zdrowy Styl Życia : kwartalnik Krajowego Towarzystwa Propagowania Zdrowej Żywności. WZiPT WIŚ D
115 1428-3786 Zeszyty Edukacyjne / [Instytut Melioracji i Użytków Zielonych Falenty]. WIŚ D
116 0860-8296 Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko". WIŚ D
117 0138-0923 Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Sozologia i Sozotechnika. WIŚ D
118 1233-569X Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Inżynieria Środowiska. WIŚ D
119 0239-5738 Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Inżynieria Środowiska. WIŚ D
120 0209-2646 Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. WBiA WIŚ D
121 1640-6249 Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska / Politechnika Koszalińska. WIŚ D
122 0372-9494 Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska. WZiPT WIŚ D
123 1509-7013 Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka. WIŚ D
124 0372-9508 Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska. WM WIŚ D
125 1428-8540 Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Opolska. WIŚ D
126 0867-6038 Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska. WBiA WIŚ D
127 Zeszyty Naukowe. Nauki Techniczne / Uniwersytet Opolski. WIŚ D
128 Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne. WBiA WM WIŚ D
129 1732-0925 Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. WIŚ D
130 1896-5326 Zieleń Miejska. WIŚ D P