Menu

  1. PL
  2. Logo Biblioteka Politechniki Lubelskiej
  3. BC
  4. BP
BIBLIOTEKA
Politechniki Lubelskiej
InfonaNet
Wyszukiwarka czasopism

Wyszukiwarka InfonaNet ułatwia odnalezienie czasopisma w bazie.

Dostarcza nam informacji o czasopismach polskich i zagranicznych w wersji elektronicznej i drukowanej.

Czasopisma w wersji elektronicznej odsyłają do pełnych tekstów, abstraktów lub do spisów treści.

Czasopisma w wersji drukowanej udostępniane są w Bibliotekach Wydziałowych PL.

Prenumerowane czasopisma elektroniczne są dostępne dla pracowników i studentów PL również spoza sieci uczelnianej. Aby uzyskać połączenie należy się zalogować.

Czytaj więcej...

Tytuł
  • Język:
  • Lokalizacja:
  • Bazy:
  • Dostęp:
  • A-Z:
# ISSN Tytuł czasopisma Dostęp
101 0168-6054 Annales de Réadaptation et de Médecine Physique
Elsevier P A
102 0152-9668 Annales des Ponts et Chaussées
Elsevier P A
103 0003-4339 Annales des Sciences Naturelles - Zoologie et Biologie Animale
Elsevier P A
104 0750-7658 Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation
Elsevier P A
105 0003-4487 Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique
Elsevier P A
106 0940-9602 Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger
Elsevier P A
107 1092-9134 Annals of Diagnostic Pathology
Elsevier P A
108 0196-0644 Annals of Emergency Medicine
Elsevier P A
109 1047-2797 Annals of Epidemiology
Elsevier P A
110 2214-9996 Annals of Global Health
Elsevier P A
111 0306-4549 Annals of Nuclear Energy
Elsevier P A
112 1877-0657 Annals of Physical and Rehabilitation Medicine
Elsevier P A
113 0003-4916 Annals of Physics
Elsevier P A
114 0168-0072 Annals of Pure and Applied Logic
Elsevier P A
115 0146-6453 Annals of the ICRP
116 0160-7383 Annals of Tourism Research
Elsevier P A
117 0959-8030 Annual Review of Fish Diseases
Elsevier P A
118 1367-5788 Annual Reviews in Control
Elsevier P A
119 2213-3054 Anthropocene
Elsevier P A
120 1069-417X Antimicrobics and Infectious Diseases Newsletter
Elsevier P A
121 0166-3542 Antiviral Research
Elsevier P A
122 0976-0016 Apollo Medicine
Elsevier P A
123 0195-6663 Appetite
Elsevier P A
124 0003-682X Applied Acoustics
Elsevier P A
125 1063-5203 Applied and Computational Harmonic Analysis
Elsevier P A
126 0962-1849 Applied and Preventive Psychology
Elsevier P A
127 0168-1591 Applied Animal Behaviour Science
Elsevier P A
128 1068-8595 Applied Behavioral Science Review
Elsevier P A
129 0926-860X Applied Catalysis A: General
Elsevier P A
130 0926-3373 Applied Catalysis B: Environmental
Elsevier P A
131 0169-1317 Applied Clay Science
Elsevier P A
132 0306-2619 Applied Energy
Elsevier P A
133 0003-6870 Applied Ergonomics
Elsevier P A
134 0883-2927 Applied Geochemistry
Elsevier P A
135 0143-6228 Applied Geography
Elsevier P A
136 2352-9407 Applied Materials Today
Elsevier P A
137 0307-904X Applied Mathematical Modelling
Elsevier P A
138 0096-3003 Applied Mathematics and Computation
Elsevier P A
139 0893-9659 Applied Mathematics Letters
Elsevier P A
140 0168-9274 Applied Numerical Mathematics
Elsevier P A
141 0897-1897 Applied Nursing Research
Elsevier P A
142 0141-1187 Applied Ocean Research
Elsevier P A
143 0969-8043 Applied Radiation and Isotopes
Elsevier P A
144 1568-4946 Applied Soft Computing
Elsevier P A
145 0929-1393 Applied Soil Ecology
Elsevier P A
146 0964-1807 Applied Superconductivity
Elsevier P A
147 0169-4332 Applied Surface Science
Elsevier P A
148 1359-4311 Applied Thermal Engineering WM D P
Elsevier P A
149 0144-8609 Aquacultural Engineering
Elsevier P A
150 0044-8486 Aquaculture
Elsevier P A
151 0304-3770 Aquatic Botany
Elsevier P A
152 0166-445X Aquatic Toxicology
Elsevier P A
153 1687-1979 Arab Journal of Gastroenterology
Elsevier P A
154 2352-2267 Archaeological Research in Asia
Elsevier P A
155 1563-0110 Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia
156 0003-9365 Archiv für Protistenkunde
Elsevier P A
157 0929-693X Archives de Pédiatrie
Elsevier P A
158 0003-9861 Archives of Biochemistry and Biophysics
Elsevier P A
159 1875-2136 Archives of Cardiovascular Diseases
Elsevier P A
160 1878-6480 Archives of Cardiovascular Diseases Supplements
Elsevier P A
161 1644-9665 Archives of Civil and Mechanical Engineering WM D
Elsevier P A
162 0167-4943 Archives of Gerontology and Geriatrics
Elsevier P A
163 0188-4409 Archives of Medical Research
Elsevier P A
164 0003-9969 Archives of Oral Biology
Elsevier P A
165 0883-9417 Archives of Psychiatric Nursing
Elsevier P A
166 1579-2129 Archivos de Bronconeumología (English Edition)
Elsevier P A
167 2173-5794 Archivos de la Sociedad Espanola de Oftalmología (English Edition)
Elsevier P A
168 1872-9312 Artery Research
Elsevier P A
169 1467-8039 Arthropod Structure & Development
Elsevier P A
170 2212-6287 Arthroscopy Techniques
171 0004-3702 Artificial Intelligence
Elsevier P A
172 0954-1810 Artificial Intelligence in Engineering
Elsevier P A
173 0933-3657 Artificial Intelligence in Medicine
Elsevier P A
174 1320-1646 Asia-Australia Marketing Journal
Elsevier P A
175 0915-6992 Asian Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
Elsevier P A
176 1876-2018 Asian Journal of Psychiatry
Elsevier P A
177 1015-9584 Asian Journal of Surgery
178 1976-1317 Asian Nursing Research
179 2305-0500 Asian Pacific Journal of Reproduction
180 2221-1691 Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
181 2222-1808 Asian Pacific Journal of Tropical Disease
Elsevier P A
182 1995-7645 Asian Pacific Journal of Tropical Medicine
183 1075-2935 Assessing Writing
Elsevier P A
184 1088-0712 Asthma Magazine
Elsevier P A
185 2213-1337 Astronomy and Computing
Elsevier P A
186 0927-6505 Astroparticle Physics
Elsevier P A
187 0021-9150 Atherosclerosis
Elsevier P A
188 1567-5688 Atherosclerosis Supplements
Elsevier P A
189 1352-2310 Atmospheric Environment
Elsevier P A
190 1309-1042 Atmospheric Pollution Research
Elsevier P A
191 0169-8095 Atmospheric Research
Elsevier P A
192 0092-640X Atomic Data and Nuclear Data Tables
Elsevier P A
193 0385-8146 Auris Nasus Larynx
Elsevier P A
194 1574-6267 Australasian Emergency Nursing Journal
Elsevier P A
195 1441-3582 Australasian Marketing Journal (AMJ)
Elsevier P A
196 1031-170X Australian College of Midwives Incorporated Journal
Elsevier P A
197 1036-7314 Australian Critical Care
Elsevier P A
198 1328-2743 Australian Emergency Nursing Journal
Elsevier P A
199 1448-8272 Australian Midwifery
Elsevier P A
200 1568-9972 Autoimmunity Reviews
Elsevier P A